زمان و نحوه برگزاری انتخابات انجمن ورزشی دانشگاه

خرداد ۱, ۱۳۹۶
32 بازدید

به اطلاع کلیه دانشجویان گرامی می رساند که انتخابات سومین دوره انجمن ورزشی دانشگاه گرمسار روز پنجشنبه مورخ ۹۶/۳/۴ از طریق سامانه گلستان و به روش رای گیری اینترنتی برگزار خواهد شد. اسامی کاندیداهای این دوره از انتخابات به شرح جدول ذیل می باشد. لازم به ذکر است که دانشجویان پسر می بایست به دو […]

به اطلاع کلیه دانشجویان گرامی می رساند که انتخابات سومین دوره انجمن ورزشی دانشگاه گرمسار روز پنجشنبه مورخ ۹۶/۳/۴ از طریق سامانه گلستان و به روش رای گیری اینترنتی برگزار خواهد شد.

اسامی کاندیداهای این دوره از انتخابات به شرح جدول ذیل می باشد.

لازم به ذکر است که دانشجویان پسر می بایست به دو نفر از دانشجویان پسر که نامشان در جدول مذکور قید شده و دانشجویان دختر می بایست به تنها یکنفر از اسامی دختران کاندیدای مندرج در جدول زیر رای دهند.

لازم به ذکر است که دانشجویان تنها در صورتی قادر به شرکت در فرآیند رای گیری خواهند بود که قبلاً نسبت به تکمیل اطلاعات خود در سامانه گلستان اقدام کرده باشند. لذا خواهشمند است هرچه سریعتر و تا روز قبل از رای گیری نسبت به تکمیل اطلاعات خود بر روی سامانه گلستان اقدام لازم به عمل آورید.

راهنمای انجام مراحل نظرسنجی(انتخابات) در سامانه گلستان

ردیف نام و نام خانوادگی شماره دانشجوئی رشته تحصیلی
۱ خانم سید فاطمه زارعی ۹۵۲۱۱۳۲۰۲۳ نفت
۲ خانم ختیمه پایمرد ۹۵۲۱۱۳۱۰۰۶ نفت
۳ خانم مریم تویل ۹۵۱۱۱۳۱۰۱۵ نفت
۴ خانم فاطمه اسکندری ۹۵۱۱۱۳۱۰۰۵ نفت
۵ آقای مظاهر تیموری ۹۴۱۱۱۳۱۰۰۷ نفت
۶
خانم فاطمه نیکبخت
۹۵۱۱۱۲۱۰۶۰
معماری
۷ آقای امیر حسین جعفری ۹۵۲۱۱۳۱۰۱۰ نفت
۸ آقای محمد ولیان ۹۴۱۱۱۳۲۰۳۴ نفت
۹ آقای محسن رضایی ۹۳۱۱۱۳۱۰۳۱ نفت
۱۰ آقای محسن فروتن ۹۳۱۱۱۳۲۰۵۲ نفت
۱۱ آقای محمدرضا ملکی ۹۵۱۱۱۳۲۸۶ نفت
۱۲ آقای مجید محبی ۹۳۱۱۱۳۲۰۶۶ نفت
۱۳ آقای سجاد صمدی ۹۵۱۱۱۳۱۰۵۹ نفت