اکران فیلم

آذر ۲۰, ۱۳۹۸
43 بازدید

دفتر ارتباط با صنعت با همکاری انجمن SPE شاخه دانشگاه گرمسار فیلم Deepwater Horizon را که در مورد فاجعه نفتی سال ۲۰۱۰ در خلیج مکزیک و یکی از زیان بارترین رخدادهای محیط زیستی در تاریخ بشریت بوده است، روز سه شنبه مورخ ۱۹ آذر ماه ساعت ۱۲ – ۹:۳۰ با حضور جمعی از دانشجویان گروه […]

دفتر ارتباط با صنعت با همکاری انجمن SPE شاخه دانشگاه گرمسار فیلم Deepwater Horizon را که در مورد فاجعه نفتی سال ۲۰۱۰ در خلیج مکزیک و یکی از زیان بارترین رخدادهای محیط زیستی در تاریخ بشریت بوده است، روز سه شنبه مورخ ۱۹ آذر ماه ساعت ۱۲ – ۹:۳۰ با حضور جمعی از دانشجویان گروه مهندسی نفت، اساتید دانشگاه گرمسار و با حضور کارشناس محترم مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت جناب آقای دکتر رضا علیزاده مامقانی اکران کرد.  بعد از اکران فیلم دکتر علیزاده مامقانی به تحلیل این فیلم ( نشت نفت سکوی نفتی « دیپ واتر هوریزن »، آلودگی ناشی از آن و روش های مهار نشت نفت ) پرداختند.

12    14