اعلام اسامی کاندیداهای انجمن صنفی دانشجوئی

خرداد ۳, ۱۳۹۶
28 بازدید

قابل توجه کلیه دانشجویان دانشگاه گرمسار : فهرست کاندیداهای تأیید صلاحیت شده انجمن صنفی دانشگاه گرمسار یه شرح جدول زیر به اطلاع می رسد. ردیف نام و نام خانوادگی شماره دانشجوئی رشته تحصیلی ۱ ملیکا ولی پور ۹۵۱۱۱۲۱۰۶۱ معماری ۲ غزاله مردانه ۹۵۱۱۱۲۱۰۵۵ معماری ۳ میلاد کاویانی ۹۵۱۱۱۲۲۰۴۶ معماری ۴ مسعود رئیسی ۹۳۱۱۱۱۲۰۳۰ عمران ۵ […]

قابل توجه کلیه دانشجویان دانشگاه گرمسار :

فهرست کاندیداهای تأیید صلاحیت شده انجمن صنفی دانشگاه گرمسار یه شرح جدول زیر به اطلاع می رسد.

ردیف نام و نام خانوادگی شماره دانشجوئی رشته تحصیلی
۱ ملیکا ولی پور ۹۵۱۱۱۲۱۰۶۱ معماری
۲ غزاله مردانه ۹۵۱۱۱۲۱۰۵۵ معماری
۳ میلاد کاویانی ۹۵۱۱۱۲۲۰۴۶ معماری
۴ مسعود رئیسی ۹۳۱۱۱۱۲۰۳۰ عمران
۵ محمد نقی زاده ۹۵۱۱۱۲۱۰۵۹ معماری
۶ سید ایمان دیبایی ۹۳۱۱۱۳۱۰۲۶ نفت
۷ محمد رضا فتح اللهی ۹۵۱۱۱۳۱۰۶۶ نفت
۸ حسن حسنی ۹۳۱۱۱۲۲۰۱۵ معماری
۹ محمد جهان گشت ۹۳۱۱۱۲۱۰۱۹ معماری
۱۰ سعید محمودی ۹۴۱۱۱۳۲۰۲۶ نفت
۱۱ حسین کاردگر ۹۳۱۱۱۳۱۰۶۰ نفت
۱۲ رحمان فیروزمند ۹۳۱۱۱۳۱۰۵۷ نفت
۱۳ میثم مهدوی ۹۵۱۱۱۳۱۰۹۰ نفت
۱۴ حسام قربان پور ۹۴۱۱۱۴۱۰۲۹ نفت
۱۵ دارا کشاورز ۹۴۱۱۱۳۱۰۲۷ نفت
۱۶ امین احمدی ۹۴۱۱۱۳۲۰۰۱ نفت
۱۷ رضا فرشادی فر ۹۵۱۱۱۳۱۰۶۷ نفت
۱۸ زهرا عبیری ۹۵۱۱۱۳۱۰۶۲ نفت
۱۹ محسن رضایی ۹۳۱۱۱۳۱۰۳۱ نفت
۲۰ مجیدیعقوبی ۹۳۱۱۱۳۲۰۷۹ نفت
۲۱ جابر سلطانی ۹۳۱۱۱۳۲۰۴۱ نفت
۲۲ محمد کرمی مجد ۹۵۱۱۱۳۱۰۷۷ نفت
۲۳ مهدی حسنانی ۹۳۱۱۱۳۲۰۲۵ نفت
۲۴ صادق تاجیک ۹۳۱۱۱۳۱۰۱۳ نفت
۲۵ سید حمید میر غضنفری ۹۳۱۱۱۰۱۰۴۵ صنایع
۲۶ عرفان ابراهیمی ۹۴۱۱۱۲۱۰۰۲ معماری
۲۷ امیر حسین معمار ۹۴۱۱۱۲۲۰۲۹ معماری
۲۸ احسان سهرابی ۹۳۱۱۱۳۱۰۸۲ نفت

آن دسته از داوطلبینی که در ثبت نام اولیه شرکت کرده و نامشان در جدول فوق ذکر نگردیده، می توانند مراتب اعتراض خود را کتباً تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۹۶/۳/۶ به آقای مداحی یا خانم بهار تحویل دهند.