اعلام اسامی پذیرفته شدگان مصاحبه حضوری مورخ ۹۵/۴/۲۷

اعلام اسامی پذیرفته شدگان مصاحبه حضوری مورخ ۹۵/۴/۲۷
مرداد ۴, ۱۳۹۵
35 بازدید

بدینوسیله اسامی پذیرفته شدگان مصاحبه حضوری مورخ ۹۵/۴/۲۷ را به شرح ذیل به استحضار می رساند : روابط عمومی : سرکار خانم فاطمه بهار امور آموزشی : سرکار خانم زهرا علیخانی امور پژوهشی : سرکار خانم فاطمه صفری امور فرهنگی : آقای امیرسعید مداحی امور اداری و پشتیبانی : آقای علی کاشانی امور مالی : […]

بدینوسیله اسامی پذیرفته شدگان مصاحبه حضوری مورخ ۹۵/۴/۲۷ را به شرح ذیل به استحضار می رساند :

روابط عمومی : سرکار خانم فاطمه بهار

امور آموزشی : سرکار خانم زهرا علیخانی

امور پژوهشی : سرکار خانم فاطمه صفری

امور فرهنگی : آقای امیرسعید مداحی

امور اداری و پشتیبانی : آقای علی کاشانی

امور مالی : سرکار خانم زهرا کشمیر

امور حسابداری : آقای سعید خدامی

امین اموال : سرکار خانم نفیسه جورابلو

فناوری اطلاعات : آقای سهیل قنبری

امور حقوقی : آقای امید جوادی

چنانچه سایر شرکت کنندگان به نتایج اعلام شده معترض می باشند ، از تاریخ اعلام نتایج ، به مدت یک هفته مهلت دارند اعتراض خود را کتبا به دبیرخانه دانشگاه تحویل نمایند.

نتیجه نهایی پس از مراحل گزینش اعلام خواهد شد.

 

                                                                                                                   روابط عمومی دانشگاه گرمسار