پنجشنبه ۶ آبان ۱۴۰۰ - ۰۸:۳۹

اعضای هیأت علمی

 

نام و نام خانوادگی مقطع رشته گرایش
حسین پوربشاش دکتری ریاضی کاربردی معادلات دیفرانسیل عددی
رضا فلاح مقدم دکتری ریاضی محض جبر
ربابه مهتابی دکتری ریاضی محض جبر
حسین مشتاق دکتری ریاضی محض جبر
ولی علیزاده دکتری شیمی تجزیه
صابر شیری پور دکتری مهندسی صنایع
احمد جمالی مقدم دکتری شیمی شیمی معدنی
امین مشتاق کارشناسی ارشد عمران سازه
آرزو مؤمنیان نجار کارشناسی ارشد مهندسی شهر سازی طراحی شهری
میثم ذکاوت کارشناسی ارشد معماری معماری
مسعود ضیائی دکتری عمران سازه
 

محمد مهدی فخاریان

 

دکتری مهندسی برق  مخابرات
 

مرتضی عزیزی ینگجه

 

دکتری مهندسی مکانیک
 

حسینی سرخوش

 

دکتری صنایع مدیریت سیستم در بهره وری
مهدی یزدان پناه دکتری عمران راه و ترابری
امیر جلیلوندنژاد دکتری صنایع صنایع