اطلاعیه کتابخانه دانشگاه

خرداد ۱, ۱۳۹۸
32 بازدید

دانشجویانی که اسامی آنها در جدول ذیل آمده، حداکثر تا تاریخ ۹۸/۳/۱۱ مهلت دارند نسبت به تحویل کتاب به کتابخانه اقدام نمایند، در غیر اینصورت سامانه کتابخانه آنها مسدود می گردد.   ۹۷۱۱۱۳۲۱۰۹ مهدی محمدی ۹۷۱۱۱۳۲۰۳۵ فاطمه حسنان ۹۷۱۱۱۰۲۰۵۱ محمدرضا مظفری ۹۶۲۱۱۱۲۰۳۰ علیرضا رضائی ۹۶۱۱۱۳۲۰۴۹ سینا سعدیان ۹۶۱۱۱۳۱۰۷۴ رضا عبادی ۹۶۱۱۱۳۱۰۷۳ سیدحسین ظاهری ۹۶۱۱۱۳۱۰۶۹ سپهر […]

دانشجویانی که اسامی آنها در جدول ذیل آمده، حداکثر تا تاریخ ۹۸/۳/۱۱ مهلت دارند نسبت به تحویل کتاب به کتابخانه اقدام نمایند، در غیر اینصورت سامانه کتابخانه آنها مسدود می گردد.

 

۹۷۱۱۱۳۲۱۰۹ مهدی محمدی
۹۷۱۱۱۳۲۰۳۵ فاطمه حسنان
۹۷۱۱۱۰۲۰۵۱ محمدرضا مظفری
۹۶۲۱۱۱۲۰۳۰ علیرضا رضائی
۹۶۱۱۱۳۲۰۴۹ سینا سعدیان
۹۶۱۱۱۳۱۰۷۴ رضا عبادی
۹۶۱۱۱۳۱۰۷۳ سیدحسین ظاهری
۹۶۱۱۱۳۱۰۶۹ سپهر صدرخانلو
۹۵۲۱۱۲۲۰۱۱ محمد حیدرزاده
۹۵۲۱۱۰۱۰۱۰ کیمیا سارانی
۹۵۱۱۱۲۱۰۲۵ کیمیا سجادی هزاوه
۹۵۱۱۱۱۲۰۰۹ محمد بلندرفتارراسته کناری
۹۵۱۱۱۰۳۰۶۲ فرشته مونسان
۹۴۱۱۱۴۲۰۰۸ پردیس چنگیزیان
۹۴۱۱۱۴۱۰۲۲ امیرحسین شجاعی
۹۴۱۱۱۱۲۰۲۲ فرزاد سلجوقی نژاد
۹۳۱۱۱۳۱۰۸۲ احسان سهرابی
۹۳۱۱۱۳۱۰۲۸ پوریا راحتی
۹۲۲۱۱۳۱۰۲۹ شهرزاد شیرازی