اطلاعیه کتابخانه دانشگاه در خصوص تاخیر کتاب

فروردین ۲۸, ۱۳۹۸
29 بازدید

بدینوسیله از دانشجویانی که اسامی آنها در ذیل آمده تقاضا می‌شود تا در اسرع وقت نسبت به تمدید و یا بازگشت کتاب‌های به امانت گرفته شده و تحویل آنها به کتابخانه دانشگاه اقدام نمایند. مهدی محمدی رضا رضائی  فاطمه حسنان  راحیل شبان محمدرضا مظفری  فاطمه طالع  فاطمه قندالی  علیرضا رضائی  زهرا کریمی نیسیانی  کاوه فرامرزی […]

بدینوسیله از دانشجویانی که اسامی آنها در ذیل آمده تقاضا می‌شود تا در اسرع وقت نسبت به تمدید و یا بازگشت کتاب‌های به امانت گرفته شده و تحویل آنها به کتابخانه دانشگاه اقدام نمایند.

مهدی محمدی

رضا رضائی
 فاطمه حسنان
 راحیل شبان
محمدرضا مظفری
 فاطمه طالع
 فاطمه قندالی
 علیرضا رضائی
 زهرا کریمی نیسیانی
 کاوه فرامرزی
 سینا سعدیان
 رضا عبادی
 سیدحسین ظاهری
 سپهر صدرخانلو
 سمیرا پورثابت
 فاطمه احمدی پورکهنه رودپشت
 امیر شاهین نژاد
 فاطمه خواجوی
مهرداد برومندشکیب
 سینا ازادبخت
 مهدی مکاری
 عرفان مرادی اسلامی
 علیرضا خلیل زاده هوجقان
 مهشید سونافر
محمد رضائی پور
 حسین شیراوند
 امیررضا سقایی
 محمد حیدرزاده
 کیمیا سارانی
 محمد رضا قنواتی
کیمیا سجادی هزاوه
 غزل ذاکری
محمد بلندرفتارراسته کناری
محمد قاسمی دستگردی
 فرشته مونسان
پردیس چنگیزیان
امیرحسین شجاعی
افشار پوررئیسی
امین احمدی
موسی خالدی مجد
فرزاد سلجوقی نژاد
امیررضا مطلبی
فاطمه قاسمی
احسان سهرابی
پوریا راحتی
امین تراب
شهرزاد شیرازی

با تشکر