اطلاعیه کارت دانشجویی

مهر ۲۳, ۱۳۹۸
611 بازدید

قابل توجه کلیه دانشجویان گرامی ورودی سال ۹۸ جهت دریافت کارت دانشجوئی خود می‌توانید از ساعت ۸ صبح روز سه شنبه لغایت پایان وقت اداری روز دوشنبه ۹۸/۷/۲۹  با در دست داشتن کارت ملی، «شخصاً» به امور دانشجوئی آقای مهندس مداحی مراجعه نمائید.

قابل توجه کلیه دانشجویان گرامی ورودی سال ۹۸

جهت دریافت کارت دانشجوئی خود می‌توانید از ساعت ۸ صبح روز سه شنبه لغایت پایان وقت اداری روز دوشنبه ۹۸/۷/۲۹  با در دست داشتن کارت ملی، «شخصاً» به امور دانشجوئی آقای مهندس مداحی مراجعه نمائید.