اطلاعیه کارآموزی

اردیبهشت ۲۰, ۱۳۹۹
41 بازدید

قابل توجه دانشجویان اخذ واحد کارآموزی دانشجویان متقاضی اخذ واحد کارآموزی در طول تابستان می توانند به سامانه ملی کارآموزی به آدرس http://karamouz.irost.org مراجعه نمایند.

قابل توجه دانشجویان اخذ واحد کارآموزی

دانشجویان متقاضی اخذ واحد کارآموزی در طول تابستان می توانند به سامانه ملی کارآموزی به آدرس http://karamouz.irost.org مراجعه نمایند.