اطلاعیه کارآموزی پارک علم و فناوری استان سمنان

خرداد ۲۶, ۱۳۹۸
34 بازدید

دانشجویان متقاضی ثبت نام کارآموزی در پارک علم و فناوری، لطفاً به سامانه کارآموزی دانشجویی پارک علم و فناوری استان سمنان به آدرس http://sakad.sstp.ir مراجعه نمایند.

دانشجویان متقاضی ثبت نام کارآموزی در پارک علم و فناوری، لطفاً به سامانه کارآموزی دانشجویی پارک علم و فناوری استان سمنان به آدرس http://sakad.sstp.ir مراجعه نمایند.

3