اطلاعیه کارآموزی (نیمسال تابستان سال تحصیلی ۰۰-۱۳۹۹) (لیست بروزرسانی شده شرکتها تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۶)

تیر ۲۱, ۱۴۰۰
247 بازدید

اطلاعیه کارآموزی (نیمسال تابستان سال تحصیلی ۰۰-۱۳۹۹)  جهت دریافت فایل های ذیل بر روی آنها کلیک نمائید: لیست شرکت های هماهنگ شده پیشنهادی جهت گذراندن کارآموزی دانشجویان از سوی دانشگاه (این لیست بروزرسانی می گردد.) (جهت دریافت کلیک نمائید) (بروزرسانی شده تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۶) (این لیست بروزرسانی می گردد.) مراحل اخذ واحد کارآموزی تابستان ۱۴۰۰ (جهت دریافت […]

اطلاعیه کارآموزی (نیمسال تابستان سال تحصیلی ۰۰-۱۳۹۹) 

جهت دریافت فایل های ذیل بر روی آنها کلیک نمائید:

لیست شرکت های هماهنگ شده پیشنهادی جهت گذراندن کارآموزی دانشجویان از سوی دانشگاه (این لیست بروزرسانی می گردد.) (جهت دریافت کلیک نمائید)

(بروزرسانی شده تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۶)

(این لیست بروزرسانی می گردد.)

مراحل اخذ واحد کارآموزی تابستان ۱۴۰۰ (جهت دریافت کلیک نمائید)

شرایط اخذ واحد کارآموزی تابستان ۱۴۰۰ (جهت دریافت کلیک نمائید)

نحوه ارائه گزارش و فرم ارزشیابی کارآموزی دانشگاه گرمسار تابستان ۱۴۰۰ (جهت دریافت کلیک نمائید)

راهنمای درخواست کارآموزی در پیشخوان خدمت گلستان (جهت دریافت کلیک نمائید)

مراحل اخذ واحد کارآموزی توسط دانشجویان 

۱-زمان اخذ معرفی نامه واحد کارآموزی دانشجویان از روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ لغایت پنجشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ و از طریق سامانه گلستان می­باشد. خارج از موعد مقرر هیچگونه معرفی نامه­ ای توسط اداره آموزش دانشگاه صادر نمی­گردد. (راهنمای انجام مراحل ثبت درخواست کارآموزی در سامانه گلستان مطالعه شود.)

۲-دانشجویان موظفند درخواست اولیه کارآموزی خود را، در سامانه گلستان مطابق راهنمای انجام مراحل ثبت درخواست کارآموزی در سامانه گلستان به نام شرکت موردنظر درخواست نمایند و پس از تائید گروه آموزشی و دفتر ارتباط با صنعت توسط اداره آموزش، دانشجویان می توانند بدون مراجعه حضوری و با مراجعه به کارتابل خود نسبت به دریافت تصویر رنگی معرفی نامه موقت کارآموزی (برای هر ۳ محل کارآموزی) خود مطابق راهنمای انجام مراحل ثبت درخواست کارآموزی در سامانه گلستان  اقدام نمایند.  هر دانشجو طبق تنظیمات سامانه حداکثر مجاز به ثبت ۳ درخواست کارآموزی برای ۳ محل می­باشد که در نهایت یکی از ۳ محل کارآموزی مورد نظر را می­توانند نهایی و قطعی نمایند.

۳- باتوجه به شرایط فعلی بیماری کرونا در سطح کشور و به منظور جلوگیری از مراجعه حضوری دانشجویان به دانشگاه، در صورت نیاز به اصل معرفی نامه های کارآموزی صادر شده، می بایست نسبت به درخواست غیرحضوری معرفی نامه مذکور طبق اطلاعیه شماره ۷ (جهت اطلاع از متن اطلاعیه کلیک نمائید) دانشگاه از کارشناس مربوطه سرکار خانم علیخانی داخلی ۳۱۶ آموزش دانشگاه اقدام نمایند.

اطلاعیه شماره ۷: نحوه انجام درخواست و امور آموزشی دانشجویان توسط اداره آموزش دانشگاه به صورت غیر حضوری (کلیک نمائید.)

فرم تعیین نوع مدرک آموزشی و نحوه دریافت آن از اداره آموزش دانشگاه به صورت غیر حضوری (جهت دریافت کلیک نمائید)

 ۴- پس از قطعی شدن محل کارآموزی، دانشجویان می بایست نسبت به بارگذاری و ارسال تصویر تائیده شرکت مبنی بر پذیرش محل جایابی دانشجو جهت گذراندن دوره کارآموزی در کارتابل مذکور مطابق راهنمای انجام مراحل ثبت درخواست کارآموزی در سامانه گلستان، اقدام نمایند، در غیر اینصورت انتخاب واحد کارآموزی برای نیمسال دانشجو صورت نمی پذیرد. مجددا تاکید می­گردد تائیده پذیرش کارآموزی دانشجو توسط شرکت فقط یکبار قابل بارگذاری و ارسال و غیرقابل تغییر می­باشد. لذا دانشجویان دقت کافی در انتخاب شرکت محل کارآموزی خود داشته باشند.

۵- دانشجویان پس از پایان دوره کارآموزی در شرکت مورد نظر، بایستی ضمن دریافت فایل نحوه ارائه گزارش و فرم ارزشیابی کارآموزی خود، نسبت به تکمیل و ارائه آن به اداره آموزش پس از اتمام دوره مذکور و تائید استاد راهنما و مدیرگروه مربوطه اقدام نمایند. رعایت نکات قید شده در فایل نحوه گزارش کارآموزی توسط تمامی دانشجویان الزامی است.   

۶- از نیمسال تابستان سال تحصیلی ۰۰-۱۳۹۹، ثبت زمینه کاری شرکت مورد نظر در قسمت توضیحات تائید درخواست توسط دانشجویان جهت اطلاع مدیرگروه و مدیرارتباط با صنعت دانشگاه الزامی است.

شرایط اخذ واحد کارآموزی توسط دانشجویان

 

۱-زمان اخذ و مدت دوره واحد کارآموزی دانشجویان به شرح ذیل می­باشد:

دانشجویان رشته شرایط اخذ مدت زمان کارآموزی
مهندسی عمران تابستان سال سوم به بعد (بعد از ترم ۵) ۳۰۰ ساعت (۲ماه)
مهندسی صنایع تابستان سال سوم به بعد ۲۴۰ ساعت
مهندسی نفت (کارآموزی ۱)* تابستان سال دوم (بعد از ترم ۳ و ۴) ۱۶۰ ساعت
مهندسی نفت (کارآموزی ۲)* تابستان سال سوم (بعد از ترم ۵ و ۶) ۱۶۰ ساعت

*اخذ کارآموزی ۱ و ۲ دانشجویان رشته مهندسی نفت به صورت همزمان در یک تابستان امکان پذیر نمی باشد.

*مهلت ثبت درخواست واحد کارآموزی در سامانه آموزشی گلستان ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ الی ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ می باشد.

*مهلت گذراندن دوره کارآموزی، ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ الی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ می باشد.

*مهلت تحویل و ارائه گزارش دوره کارآموزی و پروژه ها و ثبت نمره آنان ۱۴۰۰/۰۶/۲۰ الی ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ می باشد.

۲- واحدهای کارآموزی فقط و فقط در تابستان هر سال ارائه می­گردد و به عنوان ترم تابستان محاسبه می­گردد.

۳- استثنا برای دانشجویانی که در نیمسال آخر تحصیلی خود در نیمسال اول و دوم هر سال تحصیلی به سر می­برند (حداکثر ۱۲ واحد باقیمانده داشته باشند.) (به غیر از نیمسال تابستان) اخذ یکی از دروس کارآموزی در نیمسال جاری  همراه با سایر دروس باقیمانده امکان پذیر می باشد. (در صورت رعایت سقف حداکثر ۱۲ واحد آموزشی خود با در نظر گرفتن ۱ واحد از دروس کارآموزی یا کارآموزی ۱ یا کارآموزی ۲ در نیمسال جاری)

۴-دانشجویان موظفند درس کارآموزی خود را طبق جدول زمانبندی بالا اخذ نمایند تا برای فراغت از تحصیل آنها مشکلی پیش نیاید.

۵-دانشجو در صورت اخذ واحد کارآموزی در هر تابستان، ۱ واحد از سقف واحدهای مجاز دانشجو جهت اخذ در همان تابستان کسر خواهد گردید. جهت کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با ترم تابستانی به اطلاعیه ها و آئین نامه ترم تابستانی که در آینده اعلام می گردد، مراجعه نمایید.

                                                                                                                                     اداره آموزش دانشگاه گرمسار