اطلاعیه پذیرش بدون آزمون در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه کوثر بجنورد (ویژه خواهران)

اردیبهشت ۹, ۱۳۹۹
138 بازدید

بدینوسیله به اطلاع دانشجویان محترم می رساند: دانشگاه کوثر بجنورد (ویژه خواهران) در نظر دارد براساس آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان اقدام به پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد نماید. لذا دانشجویان واجدالشرایط می توانند حداکثر تا تاریخ ۹۹/۴/۳۰ به وب سایت دانشگاه کوثر بجنورد www.kub.ac.ir مراجعه نمایند.  

بدینوسیله به اطلاع دانشجویان محترم می رساند:

دانشگاه کوثر بجنورد (ویژه خواهران) در نظر دارد براساس آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان اقدام به پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد نماید. لذا دانشجویان واجدالشرایط می توانند حداکثر تا تاریخ ۹۹/۴/۳۰ به وب سایت دانشگاه کوثر بجنورد www.kub.ac.ir مراجعه نمایند.