اطلاعیه واکسیناسیون دانشجویان

شهریور ۱۹, ۱۴۰۰
114 بازدید

قابل توجه دانشجویان محترم سامانه ثبت نام واکسیناسیون کووید-۱۹ برای دانشجویان فعال می باشد. دانشجویان محترم می توانند با مراجعه به آدرس salamat.gov.ir  با وارد کردن اطلاعات درخواستی نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

قابل توجه دانشجویان محترم

سامانه ثبت نام واکسیناسیون کووید-۱۹ برای دانشجویان فعال می باشد. دانشجویان محترم می توانند با مراجعه به آدرس salamat.gov.ir  با وارد کردن اطلاعات درخواستی نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.