اطلاعیه مهم کتابخانه دانشگاه گرمسار

اردیبهشت ۱۳, ۱۳۹۶
74 بازدید

بسمه تعالی   بدینوسیله به استحضار دانشجویان محترم دانشگاه گرمسار می‌رساند آیین‌نامه نحوه استفاده از کتابخانه دانشگاه گرمسار در مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۶ در شورای پژوهش دانشگاه به تصویب رسیده است. شرح مختصر این آیین‌نامه به همراه متن کامل این آیین‌نامه به شرح ذیل می‌باشد. آئین نامه کتابخانه دانشگاه   ماده ۱- شرایط امانت کتاب از کتابخانه […]

بسمه تعالی

 

بدینوسیله به استحضار دانشجویان محترم دانشگاه گرمسار می‌رساند آیین‌نامه نحوه استفاده از کتابخانه دانشگاه گرمسار در مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۶ در شورای پژوهش دانشگاه به تصویب رسیده است. شرح مختصر این آیین‌نامه به همراه متن کامل این آیین‌نامه به شرح ذیل می‌باشد.

آئین نامه کتابخانه دانشگاه

 

ماده ۱- شرایط امانت کتاب از کتابخانه دانشگاه

۱-۱- دانشجویان: هر عضو همزمان ۲ جلد کتاب به مدت ۱۵ روز (درصورت عضویت)

۱-۲- اعضا هیات علمی: هر عضو همزمان ۴ جلد کتاب به مدت ۳۰ روز (در صورت عضویت)

۱-۳- کارکنان: هر عضو همزمان ۲ جلد کتاب به مدت ۲۰ روز (در صورت عضویت)

تبصره:

الف – کتب مرجع، مجلات و پایان‌نامه‌ها امانت داده نمی‌شوند.

ب – اعضای هیات علمی می‌توانند با هماهنگی مسئول کتابخانه یک یا چند کتاب را برای مدت زمان معین رزرو نمایند تا فقط در محل کتابخانه مورد استفاده قرار گیرد.

ج- تعیین زمان تحویل کتابهای رزروی به عهده کتابدار کتابخانه است.

د- دانشجویان دانشگاه گرمسار علاوه بر شرایط فوق‌الذکر، با گذاشتن کارت دانشجویی خود می‌توانند کتاب مورد نیاز خود را برای چند ساعت امانت بگیرند.

ماده ۲- جریمه تاخیر تحویل کتابهای امانتی

۲-۱- جریمه تاخیر بازای هر روز ۲۰۰۰ ریال می‌باشد.

۲-۲- در خصوص کتابهای رزروی با توجه به مورد نیاز بودن آنها، جریمه تاخیر به ازای هر روز ۶۰۰۰ ریال  می‌باشد.

 ۲-۳- کتابخانه از ارایه خدمات قبل از تسویه حساب جریمه تاخیر معذور است.

تبصره:

 مبلغ جریمه تاخیرتحویل کتاب بایستی توسط عضو به حساب دانشگاه گرمسار به نام دانشگاه واریز و فیش پرداختی به مسئول کتابخانه تحویل داده ‌شود. بدیهی است عضو تا زمان پرداخت مبلغ جریمه از امانت گرفتن کتاب محروم خواهد بود. در پایان هر نیمسال تحصیلی اسامی دانشجویانی که کتب امانت گرفته شده را باز نگردانده‌اند به اداره آموزش دانشگاه ارسال می‌گردد تا از ثبت‌نام آنان خودداری شود .

ماده ۳ – جبران خسارت

درصورتی که کتاب امانتی، مفقود یا ناقص شود، می‌بایست عین کتاب خریداری و به کتابخانه تحویل داده شود.  در صورت نایاب بودن کتاب، قیمت آن از سوی کارشناس کتابخانه برآورد می‌شود و برای جبران خسارت بایستی مبلغ برآورد شده به حساب دانشگاه گرمسار به نام دانشگاه واریز و قبص پرداختی به مسئول کتابخانه تحویل داده شود. درضمن تا انجام اقدامات فوق عضویت امانت‌گیرنده به حالت تعلیق در‌خواهد آمد.

ماده ۴- تسویه حساب

دانشجویان در پایان هر مقطع تحصیلی و نیز هنگام تغییر وضعیت تحصیلی نظیر انتقال، انصراف و یا نظایر آن باید با کتابخانه تسویه حساب کنند.