اطلاعیه مهم در رابطه با توزیع غذای دانشجوئی

اطلاعیه مهم در رابطه با توزیع غذای دانشجوئی
مهر ۱۴, ۱۳۹۵
21 بازدید

به اطلاع کلیه دانشجویان گرامی می رساند: از روز شنبه مورخ ۹۵/۷/۲۴ تحویل غذای دانشجوئی صرفاً از طریق دستگاه سامانه تغذیه انجام خواهد شد و کلیه دانشجویان موظفند از آن طریق نسبت به دریافت غذای خود اقدام نمایند. ذکر این نکته ضروری است که با توجه به پیش بینی دریافت غذا از طریق رمز دوم در […]

به اطلاع کلیه دانشجویان گرامی می رساند:

از روز شنبه مورخ ۹۵/۷/۲۴ تحویل غذای دانشجوئی صرفاً از طریق دستگاه سامانه تغذیه انجام خواهد شد و کلیه دانشجویان موظفند از آن طریق نسبت به دریافت غذای خود اقدام نمایند.

ذکر این نکته ضروری است که با توجه به پیش بینی دریافت غذا از طریق رمز دوم در سامانه تغذیه برای آن دسته از دانشجویانی که به هر نحو امکان دسترسی به کارت دانشجوئی خود را ندارند؛ لازم است که دانشجویان نسبت به تخصیص و فعال نمودن رمز دوم خود اقدام نمایند.

بدیهی است که پس از تاریخ فوق الذکر، به هیچ عنوان امکان تحویل غذا از روشهای دیگر نظیر لیست اسامی و … وجود نخواهد داشت.