کارتهای دانشجوئی و سامانه جدید تغذیه دانشگاه

کارتهای دانشجوئی و سامانه جدید تغذیه دانشگاه
مهر ۷, ۱۳۹۵
28 بازدید

قابل توجه کلیه دانشجویان دانشگاه گرمسار : با توجه به تغییر سامانه تغذیه دانشگاه، تمامی دانشجویان می بایست از روز شنبه مورخ ۹۵/۶/۲۰ جهت تعریف کارتهای دانشجوئی خود و استفاده از سلف سرویس دانشگاه، به آقای مداحی در ساختمان مرکزی دانشگاه و یا خانم بهار در ساختمان کلاسها مراجعه نمایند.

قابل توجه کلیه دانشجویان دانشگاه گرمسار :

با توجه به تغییر سامانه تغذیه دانشگاه، تمامی دانشجویان می بایست از روز شنبه مورخ ۹۵/۶/۲۰ جهت تعریف کارتهای دانشجوئی خود و استفاده از سلف سرویس دانشگاه، به آقای مداحی در ساختمان مرکزی دانشگاه و یا خانم بهار در ساختمان کلاسها مراجعه نمایند.