اطلاعیه مهم تخفیف شهریه

اطلاعیه مهم تخفیف شهریه
دی ۲۲, ۱۳۹۹
91 بازدید

    بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان محترم دوره شبانه (نوبت دوم) دانشگاه می رساند، آندسته از دانشجویانی که بتوانند در نیمسال اول سال تحصیلی ۰۰-۱۳۹۹ رتبه اول (بر حسب معدل ترم) را در دوره هم ورودی خود (روزانه و شبانه) کسب نمایند، طبق مقررات مشمول ۳۰ درصد تخفیف شهریه در نیمسال دوم سال تحصیلی […]

 

تخفیف شهریه برای دانشجویان ممتاز دوره شبانه

 

بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان محترم دوره شبانه (نوبت دوم) دانشگاه می رساند، آندسته از دانشجویانی که بتوانند در نیمسال اول سال تحصیلی ۰۰-۱۳۹۹ رتبه اول (بر حسب معدل ترم) را در دوره هم ورودی خود (روزانه و شبانه) کسب نمایند، طبق مقررات مشمول ۳۰ درصد تخفیف شهریه در نیمسال دوم سال تحصیلی ۰۰-۱۳۹۹ خواهند گردید.

                                                                                                                     مدیریت اداره آموزش دانشگاه