اطلاعیه مصاحبه پذیرفته شدگان آزمون استخدامی وزارت علوم تحقیقات و فناوری

اطلاعیه مصاحبه پذیرفته شدگان آزمون استخدامی وزارت علوم تحقیقات و فناوری
مهر ۲۴, ۱۴۰۰
547 بازدید

قابل توجه پذیرفته شدگان آزمون استخدامی وزارت علوم تحقیقات و فناوری: جدول زمانبندی مصاحبه پذیرفته شدگان آزمون استخدامی مطابق فایل پیوست می باشد. پذیرفته شدگان جهت مصاحبه در روز و ساعت مقرر به آدرس: گرمسار – سه راه حاجی آباد – دانشگاه گرمسار – ساختمان مرکزی مراجعه نمایند. Copy of جدول زمانبندی مصاحبه -آزمون استخدامی

قابل توجه پذیرفته شدگان آزمون استخدامی وزارت علوم تحقیقات و فناوری:

جدول زمانبندی مصاحبه پذیرفته شدگان آزمون استخدامی مطابق فایل پیوست می باشد. پذیرفته شدگان جهت مصاحبه در روز و ساعت مقرر به آدرس: گرمسار – سه راه حاجی آباد – دانشگاه گرمسار – ساختمان مرکزی مراجعه نمایند.

Copy of جدول زمانبندی مصاحبه -آزمون استخدامی