اطلاعیه کارگاه مجازی بنیاد ملی نخبگان / طرح شهید وزوایی

تیر ۱۹, ۱۴۰۰
26 بازدید

بنیاد ملی نخبگان استان سمنان به مناسبت آغاز زمان ثبت نام طرح شهید وزوایی، برگزار می کند:                        “کارگاه مجازی آشنایی با طرح شهید وزوایی” پشتیباتی از طرح فعالیت های علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشور نشانی سامانه برای ثبت نام طرح:  sina.bmn.ir نشانی نشست مجازی: https://vc10.semnan.ac.ir/nokhbegan1 زمان ثبت نام در طرح: ۳۱ تیر ۱۴۰۰ زمان […]

بنیاد ملی نخبگان استان سمنان به مناسبت آغاز زمان ثبت نام طرح شهید وزوایی، برگزار می کند:

                       “کارگاه مجازی آشنایی با طرح شهید وزوایی”

پشتیباتی از طرح فعالیت های علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشور

نشانی سامانه برای ثبت نام طرح:  sina.bmn.ir

نشانی نشست مجازی: https://vc10.semnan.ac.ir/nokhbegan1

زمان ثبت نام در طرح: ۳۱ تیر ۱۴۰۰

زمان برگزاری نشست: یک شنبه ۱۴۰۰/۰۴/۲۰

ساعت: ۱۱:۰۰ الی ۱۲:۳۰