اطلاعیه شهریه نیمسال اول سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵

شهریور ۲۸, ۱۳۹۵
54 بازدید

 قابل توجه کلیه دانشجویان دوره روزانه و شبانه کلیه رشته های مهندسی صنایع، عمران، معماری و نفت (بهره برداری و مخازن) دانشجویان دوره شبانه جهت اطلاع از میزان بدهی خود، بایستی پس از بستن پنجره ERROR بدهی آموزشی به منوی امور انتخاب واحد میزکار خود مراجعه کرده، در گزینه امور انتخاب واحد/حذف و اضافه بر روی […]

 قابل توجه کلیه دانشجویان دوره روزانه و شبانه

کلیه رشته های مهندسی صنایع، عمران، معماری و نفت (بهره برداری و مخازن)

دانشجویان دوره شبانه جهت اطلاع از میزان بدهی خود، بایستی پس از بستن پنجره ERROR بدهی آموزشی به منوی امور انتخاب واحد میزکار خود مراجعه کرده، در گزینه امور انتخاب واحد/حذف و اضافه بر روی دکمه اخذ یکی از دروس به دلخواه کلیک کرده و سپس بر روی دکمه انتخاب یکی از اسامی اساتید به دلخواه کلیک کرده و سپس با پنجره  “شما در وضعیت تسویه نکرده می ­باشید، مبلغ بدهی ۴۷۵۰۰۰۰ ریال.” مواجه خواهید شد. حال عدد درج شده ۴۷۵۰۰۰۰ را به صورت دستی در

منوی امور شهریه میزکار- پرداخت الکترونیکی شهریه – شهریه بانک ملی- مبلغ پرداختی

وارد کرده و بر روی مرحله بعد کلیک نمایید تا با تکمیل اطلاعات در درگاه بانک شهریه مذکور واریز گردد.

قابل توجه کلیه دانشجویان دوره روزانه و شبانه

کلیه رشته های مهندسی صنایع، عمران، معماری و نفت (بهره برداری و مخازن)

به استناد دستور سیزدهم صورتجلسه دومین نشست عادی از دوره ی چهارم هیات امنای دانشگاه های منطقه البرز جنوبی (موضوع مصوبه ی مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۱۰کمیسیون دائمی) به شماره ۱۵/۸۷۲۵۲ مورخ ۱۳۹۳/۰۵/۲۰ که به تائید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری نیز رسیده است و همچنین مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۰۷ هیات رئیسه دانشگاه، مقرر گردیده است به استناد بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ۱ دستورالعمل انواع و نحوه وصول و مصرف درآمد اختصاصی موضوع بند ب ماده ۱۲ آئین نامه مالی و معاملاتی و همچنین به منظور تامین بخشی از هزینه های خدمات ورزشی، فرهنگی و فوق برنامه و مشاوره ای و ایاب و ذهاب، در هر نیمسال از سال تحصیلی، مبالغی به شرح جدول ذیل از دانشجویان به صورت اینترنتی و از طریق سامانه آموزشی دریافت و با رعایت آئین نامه مالی و معاملاتی و قوانین و مقررات مربوطه در اختیار معاونان دانشجویی و فرهنگی اجتماعی دانشگاه مربوطه قرار گیرد.

ردیف عنوان مبلغ (ریال)
۱ دانشجویان روزانه به ازای هر نیمسال تحصیلی ۱۶۰/۰۰۰
۲ دانشجویان شبانه به ازای هر نیمسال تحصیلی ۷۵۰/۰۰۰
۳ دانشجویان روزانه که مازاد بر ۸ نیمسال سنوات مجاز خود در حال تحصیل هستند (یعنی در نیمسال نهم و یا به بعد در حال تحصیل هستند) به استثنای دانشجویان ورودی سال ۱۳۹۰ و یا دارای ۴ نیمسال مشروطی به ازای هر نیمسال تحصیلی ۷۵۰/۰۰۰

 نکته۱: بند ۳ فقط شامل دانشجویان ورودی سال ۱۳۹۱ دانشگاه و یا دانشجویان دارای ۴ نیمسال مشروطی می­شود که از کمیسیون موارد خاص دانشگاه و یا استان مجوز ادامه تحصیل دریافت نموده اند.

 نکته۲: در خصوص دانشجویان شبانه، مبالغ فوق به غیر از شهریه ثابت و متغیر هر نیمسال تحصیلی دانشجو می باشد.

نکته۳:کلیه مبالغ مذکور از روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۲۵ از طریق سامانه آموزشی-میزکار دانشجو- قسمت پرداخت شهریه قابل پرداخت می باشد.

قابل توجه کلیه دانشجویان دوره شبانه

 کلیه رشته های مهندسی صنایع، عمران، معماری و نفت (بهره برداری و مخازن)

به استناد مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۰۷ صورت جلسه هیات رئیسه دانشگاه در خصوص نحوه دریافت شهریه ثابت و متغیر نیمسال اول سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵ دانشجویان دوره شبانه دانشگاه، مقرر گردید قبل از شروع انتخاب واحد دانشجویان، علی الحساب مبلغ ۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال (متوسط مبلغ شهریه ثابت و متغیر واریزی توسط دانشجو در یک نیمسال تحصیلی) از کلیه دانشجویان دوره شبانه دانشگاه به صورت اینترنتی و از طریق سامانه آموزشی اخذ گردد.

 نکته۱: ما به التفاوت مبلغ دقیق شهریه ثابت و متغیر هر دانشجو بر اساس دروس انتخاب شده پس از حذف و اضافه با مبلغ علی الحساب ۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال واریز شده، در پایان نیمسال اول سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵ قبل از شروع امتحانات پایانی اخذ خواهد گردید.

نکته۲: شهریه ثابت دانشجویان دوره شبانه در نیمسال اول سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵  بر اساس سال ورود به دانشگاه و بدون تغییر محاسبه خواهد گردید.

نکته ۳: شهریه متغیر دروس دانشجویان دوره شبانه در نیمسال اول سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵  بر اساس مصوبه شماره ۲۷۸۷۶۳/۱۵ مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۹۴ هیات امنای دانشگاه های منطقه البرز جنوبی و صورت جلسه مورخ ۱۱/۰۲/۱۳۹۵ هیات رئیسه دانشگاه با افزایش ۱۵ درصدی نسبت به نیمسال اول سال تحصیلی ۹۵-۱۳۹۴محاسبه خواهد گردید.

نکته۴: به استناد مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۱۱ صورت جلسه هیات رئیسه دانشگاه، دانشجویان دوره شبانه دانشگاه در صورت کسب رتبه اول در نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۵-۱۳۹۴ از لحاظ معدل ترمی در بین دانشجویان هم ورودی خود (روزانه و شبانه) مشمول ۳۰ درصد تخفیف شهریه در نیمسال اول سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵ خواهند گردید.

نکته۵: به استناد مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۱۱ صورت جلسه هیات رئیسه دانشگاه، دانشجویان دوره شبانه دانشگاه در صورت کسب رتبه اول در نیمسال اول سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵ از لحاظ معدل ترمی در بین دانشجویان هم ورودی خود (روزانه و شبانه) مشمول ۳۰ درصد تخفیف شهریه در نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵ خواهند گردید.

نکته۶:کلیه مبالغ مذکور از روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۲۵ از طریق سامانه آموزشی-میزکار دانشجو- قسمت پرداخت شهریه قابل پرداخت می باشد.

قابل توجه کلیه دانشجویان دوره روزانه و شبانه

 کلیه رشته های مهندسی صنایع، عمران، معماری و نفت (بهره برداری و مخازن)

دانشجویان روزانه که مازاد بر ۸ نیمسال سنوات مجاز خود در حال تحصیل هستند (یعنی در نیمسال نهم و یا به بعد در حال تحصیل هستند) به استثنای دانشجویان ورودی سال ۱۳۹۰ و یا دارای ۴ نیمسال مشروطی، به ازای هر نیمسال تحصیلی، بایستی همانند دانشجویان دوره شبانه و بر اساس سال ورود خود به دانشگاه، شهریه ثابت و متغیر نیمسال اول سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵خود را به دانشگاه بپردازند.

      نکته۱:کلیه مبالغ مذکور از روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۲۵ از طریق سامانه آموزشی-میزکار دانشجو- قسمت پرداخت شهریه قابل پرداخت می باشد.

                                                                                                                                                                ریاست دانشکده فنی و مهندسی