اطلاعیه سامانه تمام الکترونیکی دریافت و پاسخگویی به شکایات

اردیبهشت ۱, ۱۴۰۰
26 بازدید

قابل توجه کلیه اساتید، کارکنان و دانشجویان محترم با توجه به طراحی سامانه جامع پاسخگویی به شکایات و دریافت گزارش تخلفات و سوء مدیریت ها و موارد نقض حقوق شهروندی و تخلفات آموزشی و پژوهشی که با اتوماسیون اداری وزارت عتف و شبکه دولت هماهنگ می باشد، از ابتدای سال جاری کلیه درخواست ها و شکایت […]

قابل توجه کلیه اساتید، کارکنان و دانشجویان محترم

با توجه به طراحی سامانه جامع پاسخگویی به شکایات و دریافت گزارش تخلفات و سوء مدیریت ها و موارد نقض حقوق شهروندی و تخلفات آموزشی و پژوهشی که با اتوماسیون اداری وزارت عتف و شبکه دولت هماهنگ می باشد، از ابتدای سال جاری کلیه درخواست ها و شکایت ها فقط از طریق سامانه مذکور قابل دریافت می باشد.

لینک مستقیم ورود به سامانه http://erp.msrt.ir/hermes.html?param=complain