اطلاعیه سازمان امور دانشجویان در خصوص میهمانی و انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر

تیر ۱, ۱۳۹۸
32 بازدید

قابل توجه دانشجویان شاهد و ایثارگر اطلاعیه سازمان امور دانشجویان در خصوص “میهمانی و انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر” و نحوه ثبت نام آنها در فایل زیر قابل دسترسی و مطالعه می باشد “اطلاعیه“

قابل توجه دانشجویان شاهد و ایثارگر

اطلاعیه سازمان امور دانشجویان در خصوص “میهمانی و انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر” و نحوه ثبت نام آنها در فایل زیر قابل دسترسی و مطالعه می باشد

اطلاعیه

enteghal98