**اطلاعیه مهم** زمان قطعی سامانه های دانشگاه

دی ۱۰, ۱۳۹۹
80 بازدید

  ***اطلاعیه مهم و فوری*** به استحضار کلیه همکاران، اساتید و دانشجویان گرامی می رساند بدلیل بروزرسانی فنی کلیه سامانه های دانشگاه (سامانه های: آموزش مجازی، امتحانات، گلستان، تغذیه، اتوماسیون، کتابخانه و ………) از روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۸ساعت ۷ صبح لغایت شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ ساعت ۲۴  در دسترس نخواهند بود.

 

***اطلاعیه مهم و فوری***

به استحضار کلیه همکاران، اساتید و دانشجویان گرامی می رساند بدلیل بروزرسانی فنی کلیه سامانه های دانشگاه (سامانه های: آموزش مجازی، امتحانات، گلستان، تغذیه، اتوماسیون، کتابخانه و ………) از روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۸ساعت ۷ صبح لغایت شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ ساعت ۲۴  در دسترس نخواهند بود.