اطلاعیه دفتر ارتباط با صنعت

خرداد ۱۱, ۱۳۹۸
41 بازدید

قابل توجه دانشجویان گرامی: دفتر ارتباط با صنعت وزارت علوم تحقیقات و فناوری، سامانه جایابی کارآموزی را جهت ارائه خدمات جایابی به دانشجویان متقاضی کارآموزی فعال نموده است.  آدرس سامانه مذکور جهت مراجعه دانشجویان متقاضی کارآموزی http://karamouz..irost.ir  می باشد. دانشجویان محترم جهت کسب اطلاعات بیشتر به دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه جناب آقای دکتر علی زاده مراجعه نمایید.

قابل توجه دانشجویان گرامی:

دفتر ارتباط با صنعت وزارت علوم تحقیقات و فناوری، سامانه جایابی کارآموزی را جهت ارائه خدمات جایابی به دانشجویان متقاضی کارآموزی فعال نموده است.  آدرس سامانه مذکور جهت مراجعه دانشجویان متقاضی کارآموزی http://karamouz..irost.ir  می باشد.

دانشجویان محترم جهت کسب اطلاعات بیشتر به دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه جناب آقای دکتر علی زاده مراجعه نمایید.