اطلاعیه دانشگاه خوارزمی برای ترم تابستان ۱۳۹۹

خرداد ۳۱, ۱۳۹۹
38 بازدید

قابل توجه دانشجویان محترم دانشگاه خوارزمی با توجه به شرایط خاص ناشی از بیماری کوئید ۱۹ در کشور، نیمسال تابستان ۱۳۹۹ را برای دروس عمومی و پایه به صورت مجازی برگزار می نماید. متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات تکمیلی به سایت مدیریت آموزش دانشگاه خوارزمی به نشانی https://ugeducation.khu.ac.ir مراجعه نمایند.

قابل توجه دانشجویان محترم

دانشگاه خوارزمی با توجه به شرایط خاص ناشی از بیماری کوئید ۱۹ در کشور، نیمسال تابستان ۱۳۹۹ را برای دروس عمومی و پایه به صورت مجازی برگزار می نماید. متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات تکمیلی به سایت مدیریت آموزش دانشگاه خوارزمی به نشانی https://ugeducation.khu.ac.ir مراجعه نمایند.