اطلاعیه دانشجویان نو ورود ۱۳۹۹

دی ۱۵, ۱۳۹۹
35 بازدید

قابل توجه کلیه دانشجویان نو ورود ۱۳۹۹ با توجه به ضرورت شناخت وضعیت فرهنگی و اجتماعی دانشجویان نو ورود، مقتضی است کلیه دانشجویان ورودی ۱۳۹۹  نسبت به تکمیل اطلاعات مورد نظر در سامانه ملی افکار سنجی دانشجویان اقدام نمایند. پرسشنامه‌ مورد نظر مربوط به برخی از ویژگی‌های فرهنگی-اجتماعی دانشجویان است که داشتن شناخت لازم از آن ها […]

قابل توجه کلیه دانشجویان نو ورود ۱۳۹۹

با توجه به ضرورت شناخت وضعیت فرهنگی و اجتماعی دانشجویان نو ورود، مقتضی است کلیه دانشجویان ورودی ۱۳۹۹  نسبت به تکمیل اطلاعات مورد نظر در سامانه ملی افکار سنجی دانشجویان اقدام نمایند.

پرسشنامه‌ مورد نظر مربوط به برخی از ویژگی‌های فرهنگی-اجتماعی دانشجویان است که داشتن شناخت لازم از آن ها به برنامه‌ریزی و ارائه خدمات فرهنگی کمک می کند.لازم به ذکر است انجام و تکمیل این فرآیند برای کلیه دانشجویان نو ورود الزامی می باشد. 

نشانی لینک جهت تکمیل اطلاعات: http://smauni.ir/?page_id=1311

*زمان تکمیل اطلاعات در سامانه مذکور حداکثر تا پایان دی ۱۳۹۹ می باشد.

 کلیه دانشجویان ورودی جدید باید در زمان مقرر از طریق لینک مورد نظر وارد سامانه شده و نسبت به تکمیل پرسش نامه اقدام نمایند.

(سایر دانشجویان نیز می توانند در صورت تمایل از طریق سامانه مذکور نسبت به تکمیل اطلاعات، اقدام نمایند.)