اطلاعیه ثبت نام دانشجویان در سامانه وزارت ارتباطات برای بهره مندی از اینترنت رایگان

اسفند ۹, ۱۳۹۹
69 بازدید

قابل توجه دانشجویان محترم با توجه به ان که از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بسته ۶۰ گیگا بایتی اینترنت آموزش الکترونیکی ویژه دانشجویان در نظر گرفته شده است، شایسته است با توجه به مدت محدود در اسرع وقت با مراجعه به سامانه اعلام شده ictgiftr.ir  برای دریافت بسته یاد شده اقدام نمایید.

قابل توجه دانشجویان محترم

با توجه به ان که از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بسته ۶۰ گیگا بایتی اینترنت آموزش الکترونیکی ویژه دانشجویان در نظر گرفته شده است، شایسته است با توجه به مدت محدود در اسرع وقت با مراجعه به سامانه اعلام شده ictgiftr.ir  برای دریافت بسته یاد شده اقدام نمایید.