اطلاعیه ثبت نام امریه سربازی

خرداد ۱۰, ۱۳۹۹
38 بازدید

در راستای تأکید مقام عالی وزارت نیرو و به منظور ایجاد فرصت برابر و رعایت عدالت برای کلیه مشمولین وظیفه، کلیه متقاضیان امریه سربازی در وزارت نیرو می‌توانند از طریق سامانه امریه سربازی به آدرس amriyeh.moe.gov.ir تا تاریخ ۹۹/۳/۳۰ اقدام نمایند. ثبت نام انحصاراً از طریق سامانه مذکور انجام می پذیرد

در راستای تأکید مقام عالی وزارت نیرو و به منظور ایجاد فرصت برابر و رعایت عدالت برای کلیه مشمولین وظیفه، کلیه متقاضیان امریه سربازی در وزارت نیرو می‌توانند از طریق سامانه امریه سربازی به آدرس amriyeh.moe.gov.ir تا تاریخ ۹۹/۳/۳۰ اقدام نمایند. ثبت نام انحصاراً از طریق سامانه مذکور انجام می پذیرد