اطلاعیه ثبت نام امریه سربازی صنعت آب و برق

آذر ۱۶, ۱۳۹۸
32 بازدید

قابل توجه دانشجویان مشمول در راستای تاکید مقام عالی وزارت نیرو به منظور ایجاد فرصت برابر و منصفانه برای کلیه مشمولین، کلیه متقاضیان امریه سربازی در وزارت نیرو، می توانند از طریق سامانه امریه سربازی به آدرس amriyeh.moe.gov از تاریخ ۹۸/۹/۱ لغایت ۹۸/۹/۳۰ اقدام نمایند، ثبت نام صرفاً و منحصراً از طریق سامانه مذکور انجام […]

قابل توجه دانشجویان مشمول

در راستای تاکید مقام عالی وزارت نیرو به منظور ایجاد فرصت برابر و منصفانه برای کلیه مشمولین، کلیه متقاضیان امریه سربازی در وزارت نیرو، می توانند از طریق سامانه امریه سربازی به آدرس amriyeh.moe.gov از تاریخ ۹۸/۹/۱ لغایت ۹۸/۹/۳۰ اقدام نمایند، ثبت نام صرفاً و منحصراً از طریق سامانه مذکور انجام می پذیرد.