اطلاعیه تکمیلی نحوه ارائه و تحویل گزارش و فرم پایان دوره و ثبت نمرات کارآموزی نیمسال تابستان ۰۰-۱۳۹۹ (۹۹۳)

شهریور ۱۵, ۱۴۰۰
147 بازدید

قابل توجه کلیه دانشجویانی که واحد کارآموزی در نیمسال تابستان ۰۰-۱۳۹۹ (۹۹۳) اخذ نموده اند باتوجه به نزدیک شدن به اتمام دوره کارآموزی دانشجویان، بدینوسیله به استحضار می رساند باتوجه به شرایط شیوع بیماری کرونا در سرتاسر کشور، علی رقم پیگیری های حوزه معاونت آموزشی و پژوهشی تنها تعداد  ۷۵ شرکت در زمینه رشته های […]

قابل توجه کلیه دانشجویانی که واحد کارآموزی در نیمسال تابستان ۰۰-۱۳۹۹ (۹۹۳) اخذ نموده اند

باتوجه به نزدیک شدن به اتمام دوره کارآموزی دانشجویان، بدینوسیله به استحضار می رساند باتوجه به شرایط شیوع بیماری کرونا در سرتاسر کشور، علی رقم پیگیری های حوزه معاونت آموزشی و پژوهشی تنها تعداد  ۷۵ شرکت در زمینه رشته های موجود دانشگاه جهت پذیرش دانشجو به منظور گذراندن دوره های کارآموزی حاضر به همکاری بوده اند و تعداد ۱۵۰ شرکت همکاری لازم با دانشگاه نداشته اند که اسامی شرکت ها به شرح ذیل می باشد.

لیست شرکت های هماهنگ شده پیشنهادی جهت گذراندن کارآموزی دانشجویان از سوی دانشگاه (جهت دریافت کلیک نمائید)

لیست شرکت های پیگیری شده جهت گذراندن کارآموزی دانشجویان از سوی دانشگاه که متاسفانه شرکت ها حاضر به همکاری نشدند (جهت دریافت کلیک نمائید)

دانشجویان در انتهای دوره کارآموزی خود می بایست نسبت به تکمیل قسمت “نظریات سرپرست کارآموزی در تعیین نمره” در ” فرم پایان دوره و نمره کارآموزی” و مهر و امضای آن توسط شرکت مورد نظر اقدام نمایند.

فرم پایان دوره و نمره کارآموزی دانشگاه گرمسار تابستان ۱۴۰۰ (جهت دریافت کلیک نمائید)

دانشجویان می بایست گزارش کارآموزی به همراه تصویر “فرم پایان دوره و نمره کارآموزی” خود را برای استاد مربوطه از طریق راه های ارتباطی اعلام شده ارسال نمایند و در پایان اصل “فرم پایان دوره و نمره کارآموزی” دارای مهر و امضای شرکت مورد نظر را برای اداره آموزش دانشگاه به آدرس ذیل از طریق پست ارسال نمایند تا نمره کارآموزی آنها تائید نهایی گردد.

لازم به ذکر است در حال حاضر نیاز به درج امضا و ثبت نمره توسط استاد مربوطه و مدیران گروه های آموزشی در فرم مذکور نمی باشد.

آدرس  : گرمسار- ضلع شمالی کیلومتر ۳ جاده گرمسار به سمنان- سه راه حاجی آباد- دانشگاه گرمسار

اداره آموزش دانشگاه- خانم علیخانی (کارشناس آموزش مربوط به کارآموزی)- تلفن تماس:  ۳۱۹۳۰۰۰۰-۰۲۳ داخلی ۳۱۶

همچنین دانشجویان باید به این نکته توج داشته باشند، اساتید مربوطه زمانی قادر به درج و ثبت نمره کارآموزی در سامانه آموزشی گلستان می باشند که، دانشجویان مطابق بند ۸ راهنمای درخواست کارآموزی در پیشخوان خدمت گلستان (جهت دریافت کلیک نمائید)، نسبت به بارگذاری و ارسال تصویر نامه تائیده نهایی محل جایابی کارآموزی دانشجو صادر شده توسط شرکت محل کارآموزی دانشجو (مهر، امضا و تائید شده) و تائید اداره آموزش اقدام نموده باشند!

اطلاعیه های مرتبط:

اطلاعیه کارآموزی (نیمسال تابستان سال تحصیلی ۰۰-۱۳۹۹) (جهت دریافت کلیک نمائید)

نحوه ارائه گزارش و فرم ارزشیابی کارآموزی دانشگاه گرمسار تابستان ۱۴۰۰ (جهت دریافت کلیک نمائید)

راهنمای درخواست کارآموزی در پیشخوان خدمت گلستان (جهت دریافت کلیک نمائید)