اطلاعیه تکمیلی – زمان و نحوه ارائه و تحویل دروس پروژه، طرح نهایی و فرم پایان دوره کارآموزی نیمسال تابستان ۱۳۹۹ – راه ارتباطی با اساتید و مهلت نهایی ثبت نمرات

شهریور ۲۸, ۱۳۹۹
75 بازدید

طبق مصوبه جلسه مدیران گروه های آموزشی در خصوص نحوه تحویل فرم پایان دوره و نمره کارآموزی و به منظور تسهیل امور و پیشگیری از حضور و تجمع دانشجویان در دانشگاه، مقرر گردید دانشجویان تصویر فرم پایان دوره و نمره کارآموزی تائید شده (دارای نمره ثبت شده و مهر و امضا شده) توسط سرپرست کارآموزی (مسئول […]

طبق مصوبه جلسه مدیران گروه های آموزشی در خصوص نحوه تحویل فرم پایان دوره و نمره کارآموزی و به منظور تسهیل امور و پیشگیری از حضور و تجمع دانشجویان در دانشگاه، مقرر گردید دانشجویان تصویر فرم پایان دوره و نمره کارآموزی تائید شده (دارای نمره ثبت شده و مهر و امضا شده) توسط سرپرست کارآموزی (مسئول مستقیم کارآموزی در محل کارآموزی و صنعت مورد نظر) را از طریق را ه های ارتباطی (ایمیل، شبکه های اجتماعی و…) اعلام شده در جدول ذیل، برای اساتید کارآموزی خود ارسال نمایند و پس از تائید فرم مذکور توسط استاد درس مربوطه و ثبت نمره نهایی آن، نسبت به ارسال اصل فرم مذکور به اداره آموزش دانشگاه از طریق پست و یا حضورا اقدام نمایند.

اساتید کارآموزی نیز می بایست، پس از بررسی فرم های پایان دوره و نمره کارآموزی دانشجویان و تائید فرم های مذکور، لیست اسامی دانشجویان تائید شده دوره کارآموزی خود را از طریق مدیران گروه های آموزشی به اداره آموزش دانشگاه ارسال نمایند. و با توجه به جمع نمره سرپرست کارآموز (حداکثر ۶ نمره) و جمع نمره استاد کارآموز (حداکثر ۱۴ نمره)، نسبت به مجموع نمرات و ثبت نمره پایانی کارآموزی (از ۲۰ نمره) در سامانه آموزشی گلستان اقدام نمایند.

نکته۱: مهلت ثبت نمرات کارآموزی و پروژه نیمسال تابستان سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸، پایان مهرماه ۱۳۹۹ (۱۳۹۹/۰۷/۳۰) می باشد.

نکته۲: تاریخ فراغت از تحصیل دانشجویان پذیرفته شده در مقطع بالاتر (کارشناسی ارشد) و کلیه دانشجویان فارغ التحصیل تا پایان نیمسال تابستان ۹۹-۱۳۹۸، علیرغم تمدید مهلت ثبت نمرات کارآموزی و پروژه نیمسال تابستان سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸ تا پایان مهرماه ۱۳۹۹ (۱۳۹۹/۰۷/۳۰)، تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ منظور و در سامانه آموزشی گلستان و مدرک تحصیلی آنان درج خواهد گردید.

نکته۳: نمرات ثبت شده توسط اساتید کارآموزی در سامانه آموزشی گلستان، فقط در صورت دریافت (از طریق پست یا حضورا) و تائید اصل فرم پایان دوره و نمره کارآموزی (تائید شده (دارای نمره ثبت شده و مهر و امضا شده) توسط سرپرست کارآموزی (مسئول مستقیم کارآموزی در محل کارآموزی و صنعت مورد نظر)) و مطابقت با لیست تائیده کارآموزی اساتید کارآموزی، توسط اداره آموزش دانشگاه، در سامانه آموزشی گلستان تائید نهایی می گردند.

نکته۴: فرم پایان دوره و نمره کارآموزی ارسالی توسط دانشجویان می بایست دارای نمره کارآموزی تائید شده (دارای نمره ثبت شده و مهر و امضا شده) توسط سرپرست کارآموزی (مسئول مستقیم کارآموزی در محل کارآموزی و صنعت مورد نظر) باشد، در غیر اینصورت فرم مذکور توسط استاد مربوطه، مدیرگروه رشته مورد نظر و اداره آموزش دانشگاه عودت داده خواهد شد و نمره ثبت شده توسط اداره آموزش دانشگاه از سامانه آموزشی گلستان حذف خواهد گردید و کلیه تبعات و مسئولیت های بعدی ۀن برعهده شخص دانشجو خواهد بود.

نکته۵: نام شرکت تائید کننده فرم پایان دوره و نمره کارآموزی دانشجویان می بایست با نام شرکت ثبت شده در معرفی نامه های کارآموزی درخواست داده شده توسط دانشجویان در سامانه آموزشی گلستان مطابقت داشته باشد، در غیر اینصورت فرم مذکور توسط استاد مربوطه، مدیرگروه رشته مورد نظر و اداره آموزش دانشگاه عودت داده خواهد شد و نمره ثبت شده توسط اداره آموزش دانشگاه از سامانه آموزشی گلستان حذف خواهد گردید و کلیه تبعات و مسئولیت های بعدی ۀن برعهده شخص دانشجو خواهد بود.

جهت دریافت فرم پایان دوره و نمره کارآموزی بر روی لینک ذیل کلیک نمایید.

فرم پایان دوره و نمره کارآموزی (کلیک نمایید)

جهت دریافت راه های ارتباطی با اساتید جهت دروس  نیمسال ۹۸۳ بر روی لینک ذیل کلیک نمایید.

راه های ارتباطی با اساتید جهت دروس نیمسال ۹۸۳ (کلیک نمایید)

راه های ارتباطی با اساتید جهت دروس پروژه فارغ التحصیلی، پروژه، پروژه تخصصی، پروژه سازه های فولادی، پروژه سازه های بتن آرمه، پایان نامه، طرح نهایی و کارآموزی نیمسال تابستان ۹۹-۱۳۹۸ (۹۸۳)
ردیف نام و نام خانوادگی استاد راه ارتباطی با استاد نحوه ارتباط
۱ صابر شیری  پور S_saber2004@yahoo.com       – ۰۹۱۱۳۱۴۷۰۱۶  ایمیل
۲ سیدمهدی حسینی سرخوش ۰۹۱۹۵۶۶۷۷۲۰ پیامک – واتساپ – تلگرام
۳ امیر جلیلوند نژاد @a_jalilvandnejad آیدی تلگرام
۴ علی عربی Ali.arabi.ie@gmail.com ایمیل
۵ فاطمه رکنی ۰۹۱۲۴۲۵۰۷۴۸      –        ۰۹۹۸۱۰۴۲۵۳۰ تماس – واتساپ
۶ علی فریور A_farivar  –   Alifarivar85@yahoo.com آیدی تلگرام – ایمیل
۷ سید محمد امین احمدی ۰۹۱۲۲۳۴۷۸۷۲
۸ علی کریمان مقدم a.kariman1990@gmail.com  –  ۰۹۱۹۵۳۷۹۹۰۲ ایمیل- واتساپ – تلگرام
۹ محمد حسام نامی ۰۹۳۵۱۵۰۳۵۳۰ واتساپ
۱۰ مهدی موید محسنی ۰۹۱۲۲۹۶۲۴۰۲  –   mmm8037 آیدی تلگرام – واتساپ
۱۱ احمد جمالی مقدم f.j.moghadam@gmail.com  –  ۰۹۰۳۸۳۵۲۰۲۲ ایمیل- واتساپ
۱۲ ولی علیزاده Valializadeh.chem@gmail.com ایمیل
۱۳ مریم درخشانی Derakhshani_82@yahoo.com  –  ۰۹۱۹۶۶۹۱۲۵۷ ایمیل
۱۴ مرتضی عزیزی m.azizi.y@gmail.com ایمیل
۱۵ صبا حبیبی ۰۹۳۳۵۴۸۲۴۵۵ واتساپ
۱۶ المیرا ولائی el_velayi@gmail.com –   ۰۹۱۴۹۹۱۹۵۸۷ ایمیل
۱۷ ساقی جلینی ۰۹۱۲۷۱۸۱۳۸۶ واتساپ
۱۸ سجاد قره چلو sgharechelo@ut.ac.ir  –  ۰۹۱۲۷۲۵۹۱۶۷ ایمیل -تلگرام – واتساپ
۱۹ حمید بنی اسدی baniasadihamid@yahoo.com  –  ۰۹۱۵۸۶۴۴۷۷۵ ارسال پیامک
۲۰ محمد صباح Mohamad.sabah93@yahoo.com ایمیل
۲۱ مهدی زرین کمر ۰۹۰۵۸۲۰۸۱۳۰ تماس
۲۲ مریم دارایی M20.daraee@gmail.com ایمیل
۲۳ اعظم شادلو A_shadloo2011@yahoo.com  –   ۰۹۱۰۲۸۶۰۴۸۵ ایمیل
۲۴ مهدی عباسی m.abbasi1370@gmail.com  –  ۰۹۱۶۷۷۶۷۷۵۶ ایمیل – تلگرام
۲۵ امین مشتاق Project.civil.ugsr@gmail.com  –  ۰۹۱۲۵۳۲۱۷۳۸ ارسال پیامک– واتساپ-ایمیل
۲۶ حدیث اکرم Project.civil.ugsr@gmail.com  –  ۰۹۱۲۵۳۲۱۷۳۸ ارسال پیامک– واتساپ-ایمیل
۲۷ مسعود ضیایی masoudziaei1@gmail.com   –  ۰۹۳۹۵۹۵۱۵۷۲ ایمیل-واتساپ
۲۸ قاسم پاچیده Ghasem_civil@yahoo.com ایمیل
۲۹ مهدی یزدان پناه ۰۹۱۳۲۴۲۳۷۴۸ واتساپ
۳۰ آرزو  مومنیان ۰۹۱۲۵۲۰۱۴۷۷ واتساپ  –  تلگرام