اطلاعیه تکمیلی زمان و مکان تحویل پروژه و کارآموزی نیمسال اول ۹۸-۱۳۹۷ (۹۷۱)

آبان ۱, ۱۳۹۷
27 بازدید

زمان بندی تحویل پروژه و کارآموزی نیمسال اول ۹۸-۱۳۹۷ (۹۷۱) قابل توجه کلیه اساتید و دانشجویان رشته های مهندسی دانشگاه به استناد مصوبه آبان ماه ۱۳۹۵ شورای آموزشی دانشگاه و اطلاعیه ­های قبلی درخصوص  زمان بندی تحویل، ارائه و دفاع از دروس پروژه سازه­های فولادی، پروژه سازه های بتنی، پروژه تخصصی، طرح نهایی، پروژه فارغ التحصیلی،پروژه، کارآموزی، کارآموزی […]

زمان بندی تحویل پروژه و کارآموزی نیمسال اول ۹۸-۱۳۹۷ (۹۷۱)


قابل توجه کلیه اساتید و دانشجویان رشته های مهندسی دانشگاه

به استناد مصوبه آبان ماه ۱۳۹۵ شورای آموزشی دانشگاه و اطلاعیه ­های قبلی درخصوص  زمان بندی تحویل، ارائه و دفاع از دروس پروژه سازه­های فولادی، پروژه سازه های بتنی، پروژه تخصصی، طرح نهایی، پروژه فارغ التحصیلی،پروژه، کارآموزی، کارآموزی (۱) و کارآموزی (۲) گروه های آموزشی مهندسی عمران، مهندسی معماری، مهندسی نفت و مهندسی صنایع نیمسال اول  سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷ (۹۷۱)، به شرح ذیل اعلام می گردد. لذا کلیه مسئولیت­های بعدی ناشی از تاخیر در تاریخ­های مذکور چه از سمت دانشجو و چه از سمت اساتید مربوطه، بر عهده شخص دانشجو می باشد.

زمان بندی تحویل، ارائه و دفاع از دروس یمسال اول  سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷ (۹۷۱)

گروه آموزشی نام درس مهلت ثبت نمره توسط اساتید

در سامانه آموزشی گلستان

مهندسی عمران پروژه سازه­های فولادی

پروژه سازه­های بتنی

پروژه تخصصی

حداکثر تا تاریخ   ۱۳۹۷/۱۱/۱۵

(همانند سایر دروس دانشجویان)

و غیر قابل تمدید

کارآموزی
مهندسی نفت پروژه فارغ التحصیلی
کارآموزی (۱)

کارآموزی (۲)

مهندسی صنایع پروژه
کارآموزی
مهندسی معماری طرح نهایی

نکته: با توجه به مصوبه شورای آموزشی، تاریخ­های مذکور به هیچ عنوان قابل تمدید نمی باشند و تاخیر در تاریخ­های فوق الذکر منجر به درج حذف آموزشی یا نمره صفر در کارنامه آموزشی دانشجویان می­گردد. لذا کلیه مسئولیت­های بعدی ناشی از تاخیر در تاریخ­های مذکور چه از سمت دانشجو و چه از سمت اساتید، بر عهده شخص دانشجو می باشد.

نکته: با توجه به مصوبه شورای آموزشی و آئین نامه آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فن­آوری، تمدید پروژه در نیمسال­های تحصیلی دانشجویان امکان پذیر نمی باشد، و در صورت تاخیر در تاریخ های فوق الذکر، پس از درج حذف آموزشی یا نمره صفر در کارنامه آموزشی دانشجو در نیمسال مذکور، دانشجو موظف به اخذ مجدد درس مذکور در نیمسال بعدی می باشد.                                           

                                                                                       اداره آموزش دانشگاه گرمسار