اطلاعیه تکمیلی انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی ۰۱-۱۴۰۰ (۴۰۰۱)

شهریور ۲۷, ۱۴۰۰
304 بازدید

اطلاعیه تکمیلی انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی ۰۱-۱۴۰۰ (۴۰۰۱) *****نکته۱ (حائز اهمیت): پیرو نامه ۲/۲۲۶۱۸۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ معاون آموزشی و نامه ۲/۲۱/۲۳۶۱۸۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ دفتر برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوی، مشروطی دانشجو فقط و فقط در نیمسال  سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ منجر به محدودیت در اخذ حداکثر واحد (۱۴ واحد) در […]

اطلاعیه تکمیلی انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی ۰۱-۱۴۰۰ (۴۰۰۱)

*****نکته۱ (حائز اهمیت): پیرو نامه ۲/۲۲۶۱۸۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ معاون آموزشی و نامه ۲/۲۱/۲۳۶۱۸۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ دفتر برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوی، مشروطی دانشجو فقط و فقط در نیمسال  سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ منجر به محدودیت در اخذ حداکثر واحد (۱۴ واحد) در نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ نمی گردید. با توجه به عدم امکان تسری موضوع برای نیمسال های کنونی و آتی، دانشجویان مشروط در نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ مطابق آئین نامه آموزشی نمی توانند بیش از ۱۴ واحد اخذ نمایند. (طبق اطلاعیه بسیار مهم (رفع محدودیت تعداد واحد انتخابی دانشجویان مشروط) مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ اصلاح گردید.)

نکته۲ (حائز اهمیت): با توجه به عدم ثبت یا عدم تائید نهایی برخی از نمرات دروس نیمسال تابستان سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ توسط اساتید، سامانه آموزشی گلستان دروس مذکور را به عنوان دروس پیشنیاز دروس نیمسال اول سال تحصیلی ۰۱-۱۴۰۰ در نظر نمی گیرد. لذا دانشجویان در زمان انتخاب واحد نگرانی در خصوص اخذ واحد در نیمسال پیش رو و مواجه با خطای عدم رعایت پیشنیازی دروس نداشته باشند.

لازم به ذکر است پس از ثبت و تائید نهایی نمرات دروس نیمسال تابستان سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ توسط اساتید و در صورت عدم کسب نمره قبولی در دروس پیشنیاز در نیمسال تابستان سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹، دانشجویان در زمان حذف و اضافه (ترمیم) با خطای عدم رعایت پیشنیازی و…. مواجه خواهند شد که می بایست نسبت به اصلاح برنامه هفتگی و انتخاب واحد دروس خود اقدام نمایند، در غیر اینصورت تمامی عواقب  عدم رعایت پیشنیازی و همنیازی به عهده خود دانشجو می باشد و اداره آموزش می­ تواند به محض اطلاع از موضوع، تمامی واحدهای آموزشی رعایت نشده دانشجو را حذف نماید، چرا که تمامی دانشجویان ملزم به رعایت پیشنیازی و همنیازی می باشند.

نکته۳ (حائز اهمیت): پیرو مصوبه شورای آموزشی دانشگاه، کلیه تسهیلات آموزشی ارایه شده در ۳ نیمسال قبل (نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸ و نیمسال اول و دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹) ناشی از شیوع و گسترش ویروس کرونا برقرار می باشد و علاوه بر آن رعایت کلیه قوانین آموزشی حاکم بر نیمسال های گذشته مطابق آئین نامه آموزشی دروه کارشناسی سال ۱۳۹۹ مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری الزامی است و اطلاعیه های شماره ۱ الی ۱۴ ستاد آگاه سازی و پیشگیری از شیوع ویروس کرونا نیز اجرا می گردد.

نکته۴:لیست دروس نیمسال اول سال تحصیلی ۰۱-۱۴۰۰ (۴۰۰۱) از روز شنبه ساعت ۱۲ ظهر به بعد به تدریج بر روی سامانه آموزشی گلستان دانشجویان قرار داده می شود و تغییرات اعمالی از سوی مدیران گروه های آموزشی بر روی آن اعمال می گردد. لذا دانشجویان به منظور اطلاع دقیق و کامل و بدون تغییر و نهایی از لیست دروس نیمسال اول سال تحصیلی ۰۱-۱۴۰۰ (۴۰۰۱)، می توانند از ساعت ۱۶ روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ به سامانه آموزشی گلستان خود مراجعه نمایند.

نکته۵: با توجه به ایجاد سرترم تحصیلی نیمسال اول سال تحصیلی ۰۱-۱۴۰۰ (۴۰۰۱) در سامانه آموزشی گلستان برای دانشجویان توسط اداره آموزش دانشگاه، آن دسته از دانشجویانی که به دلیل اتمام سنوات تحصیلی مجاز خود (نیمسال ۱۰ و بالاتر) و یا اخراج مشروطی (۳ نیمسال مشروطی و بالاتر) فاقد سرترم مذکور در سامانه آموزشی گلستان خود می باشند، هرچه سریعتر جهت تعیین تکلیف و جلوگیری از منع ثبت نام خود در نیمسال اول سال تحصیلی ۰۱-۱۴۰۰ (۴۰۰۱) به کمیسیون موارد خاص دانشگاه در امور دانشجویی دانشگاه، سرکار خانم بهار مراجعه نمایند. در غیر اینصورت کلیه تبعات و مسئولیت های بعدی ناشی از تاخیر و عدم ثبت نام در نیمسال جاری برعهده شخص دانشجو می باشد.

نکته۶: دانشجویانی که مشمول هیچ یک از موارد منع ثبت نام مندرج در نکته ۵ این اطلاعیه نمی باشند و سرترم تحصیلی نیمسال اول سال تحصیلی ۰۱-۱۴۰۰ (۴۰۰۱) در سامانه آموزشی گلستان برای آنان ایجاد نگردیده است، هرچه سریعتر موضوع مذکور را به اداره آموزش دانشگاه اطلاع نمایند.

نکته۷: باتوجه به همپوشانی موضوعی و مطالب درسی و آموزشی برخی از دروس رشته های دایر در دانشگاه (۸۰درصد تشابه) و تطابق واحدی دروس از حیث تئوری، عملی و کارگاهی، در صورت اضطرار (اخراج دانشجو و اتمام سنوات مجاز تحصیلی دانشجو در صورت عدم اخذ درس مذکور) و در صورت عدم ارایه برخی از دروس در گروه های آموزشی و رعایت انضباط آموزشی گروه مربوطه، دانشجویان می توانند نسبت به ارائه درخواست اخذ دروس مشابه در سایر گروه های آموزشی دانشگاه را به مدیرگروه مربوطه خود ارائه و پس از تائید مدیرگروه مربوطه و تصویب در شورای آموزشی دانشگاه نسبت به اخذ دروس مذکور در زمان حذف و اضافه اقدام نمایند.

نکته۸: ظرفیت گروه های درسی در اختیار گروه ها و مدیران گروه های آموزشی می باشد. لذا خواهشمند است دانشجویان در اینخصوص هیچگونه تماسی با واحد آموزش دانشگاه نداشته باشند و درخواست افزایش ظرفیت و یا ایجاد تغییر در اطلاعات گروه های درسی ارائه شده و همچنین درخواست ارائه گروه های درسی جدید خود را به مدیران گروه های آموزشی خود ارائه نمایند.

راه ارتباطی با مدیران گروه های آموزشی به شرح ذیل می باشد. همچنین تمامی مدیران گروه های آموزشی در روزهای انتخاب واحد و حذف و اضافه موظفند در اتاق مدیران گروه های آموزشی حضور داشته باشند.

نکته۹: کلیه دانشجویانی که در نیمسال پایانی خود به سر می برند (حداکثر ۲۴ واحد درسی آنان باقیمانده باشد.) در صورت اخذ کل ۲۴ واحد خود در نیمسال ۴۰۰۱، می بایست فرم ذیل را تکمیل و پس از تکمیل تحویل اداره آموزش دانشگاه نمایند.

فرم تعهد دانشجویانی که در نیمسال آخر تحصیلی خود به سر می برند(جهت دریافت کلیک نمائید)

جهت اطلاع از تسهیلات آموزشی ترم آخر به اطلاعیه ذیل مراجعه نمایند:

تسهیلات آموزشی کلیه دانشجویانی که در نیمسال پایانی خود به سر می برند (حداکثر ۲۴ واحد درسی آنان باقیمانده باشد.) (جهت اطلاع کلیک نمائید)

نکته۱۰: در صورت عدم رعایت شرط (اخذ کل ۲۴ واحد باقیمانده دانشجو) و استفاده از تسهیلات فوق الذکر توسط دانشجو، اداره آموزش دانشگاه در هر زمان از طول ترم که متوجه موضوع گردد می تواند از ادامه تحصیل دانشجو جلوگیری بعمل آورد.

نکته۱۱: کلیه دانشجویانی که در نیمسال پایانی خود به سر می برند (حداکثر ۲۴ واحد درسی آنان باقیمانده باشد.) جهت استفاده از تسهیلات اخذ درس با تداخل زمان کلاسی، در صورتی که دانشجو امکان اخذ دروس بدون تداخل برنامه هفتگی و برنامه امتحانی را نداشته باشد، ضمن تکمیل فرم تعهد دانشجویان نیمسال آخر و تائید مدیرگروه مربوطه، در زمان حذف و اضافه به اداره آموزش دانشگاه مراجعه نمایند.

نکته۱۲: اخذ دروس کارآموزی، کارآموزی ۱ و کارآموزی ۲، تنها در نیمسال تابستان هر سال تحصیلی امکان پذیر است. به استثنا دانشجویانی که در نیمسال پایانی خود به همراه ۱ واحد دروس کارآموزی، کارآموزی ۱ و کارآموزی ۲ بیشتر از ۱۲ واحد آموزشی باقیمانده نداشته باشند. این دسته از دانشجویان بعد از اتمام زمان حذف و اضافه و در آبان ماه بایستی نسبت به اخذ واحد کارآموزی و معرفی نامه های لازم اقدام نموده و دوره کارآموزی خود را در طول نیمسال بگذرانند.

نکته۱۳: اخذ دروس کارآموزی ۱ و کارآموزی ۲ به صورت همزمان تحت هر شرایطی ممنوع بوده و امکان پذیر نمی باشد.

نکته۱۴: دانشجویان ترم آخر (دانشجویانی که فقط ۲۴ واحد آنها برای اتمام دوره باقیمانده باشد.)، در صورت عدم ارائه دروس مورد نیاز خود توسط گروه های آموزشی در دانشگاه، به شرط اخذ تمامی واحدهای باقیمانده خود و فراغت از تحصیل تا پایان نیمسال تحصیلی جاری، می توانند نسبت به اخذ واحدهای ارائه نشده به صورت مهمان در سایر دانشگاه ها اقدام نمایند

نکته۱۵: باتوجه به تغییرات ایجاد در چارت دروس پیشنهادی گروه مهندسی عمران از ورودی ۱۳۹۵ به بعد و حذف برخی از دروس از چارت مذکور و عدم ارائه دروس برای دانشجویان سنوات گذشته، دروس جایگزین و هم خانواده (قرارگیری در یک جدول از دروس اختیاری مصوب دفتر برنامه ریزی وزارت علوم، تحقیقات و فن­آوری) به شرح ذیل می باشد و دانشجویان ورودی ماقبل از ۱۳۹۵ می توانند نسبت به اخذ واحدهای هم خانواده در این دانشگاه و یا به صورت مهمان در سایر دانشگاه ها اقدام نمایند.  لازم به ذکر است در صورت عدم نمره قبولی در سنوات گذشته در درس مورد نظر و در صورت عدم  تشابه عناوین دروس انتخابی جایگزین، تبصره ۱ ماده ۱۸ آئین نامه آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی مصوب ۱۳۹۳/۰۷/۲۸ قابل اجرا نبوده و نمرات مردودی قبلی دروس قبلی در محاسبه میانگین کل دوره آنان موثر خواهد بود.

دروس هم خانواده ۱
اصول مهندس پل (۲واحد)، سازه های بنایی مقاوم در برابر زلزله (۲واحد)، سازه های چوبی (۲واحد)، مقاومت مصالح۲ (۳واحد)، آزمایشگاه مقاومت مصالح (۱واحد)
دروس هم خانواده ۲
مهندسی آب و فاضلاب و پروژه (۳واحد)، بناهای آبی (۳واحد)، آب های زیرزمینی (۳واحد)
دروس هم خانواده ۳
اصول مهندسی ترافیک (۲واحد)، مهندسی ترابری (۲واحد)، راه آهن (۲واحد)، اصول مهندسی تونل (۲واحد)، اصول مهندسی فرودگاه (۳واحد)
دروس هم خانواده ۴
مبانی GIS در مهندسی عمران (۲واحد)، تاسیسات مکانیکی و برقی (۲واحد)، اصول مدیریت ساخت (۲واحد)، مقررات ملی ساختمان (۲واحد)

“راه ارتباطی با مدیران گروه های آموزشی در دانشگاه”

شماره تماس دانشگاه :  ۳۱۹۳۰۰۰۰-۰۲۳  

رشته تحصیلی نام مدیرگروه مکان حضور راه ارتباطی غیر حضوری شماره داخلی
مهندسی نفت آقای دکتر بنی اسدی اتاق مدیران گروه baniasadihamid@yahoo.com ارسال پیامک به۰۹۲۲۹۷۲۳۴۷۵ ۳۲۴ 
مهندسی معماری آقای دکتر یزدان پناه اتاق مدیران گروه     mahdi.transport@gmail.com          ۰۹۱۳۲۴۲۳۷۴۸
مهندسی صنایع آقای دکتر حسینی سرخوش اتاق مدیران گروه Hosseini777@yahoo.com             ۰۹۱۹۵۶۶۷۷۲۰ ۳۳۴ 
مهندسی عمران آقای دکتر ضیایی اتاق مدیران گروه  masoudziaei1@gmail.com         ۰۹۳۹۵۹۵۱۵۷۲ ۳۳۲
علوم مهندسی آقای دکتر فخاریان اتاق مدیران گروه mmfakharian@gmail.com ۳۳۹
دروس عمومی آقای دکتر جلیلوندنژاد اتاق مدیران گروه تماس و یا ارسال پاسخ از طریق واتساپ۰۹۰۱۳۶۶۰۱۸۶
دروس علوم پایه و علوم کامپیوتر آقای دکتر جلیلوندنژاد اتاق مدیران گروه تماس و یا ارسال پاسخ از طریق واتساپ۰۹۰۱۳۶۶۰۱۸۶