اطلاعیه تمدید زمان پذیرش غیرحضوری و ثبت نام دانشجویان جدید الورود ۱۳۹۹

آبان ۲۰, ۱۳۹۹
45 بازدید

اطلاعیه تمدید زمان پذیرش غیرحضوری و ثبت نام دانشجویان جدید الورود ۱۳۹۹ قابل توجه کلیه پذیرفته‌شدگان سال ۱۳۹۹ رشته های تحصیلی با آزمون و مرحله پذیرش صرفاً با اعمال سوابق تحصیلی (بدون آزمون) پیرو اطلاعیه اطلاعیه نحوه پذیرش غیرحضوری و ثبت نام دانشجویان جدید الورود ۱۳۹۹ (جهت مشاهده کلیک کنید) زمان پذیرش غیرحضوری و ثبت نام […]

اطلاعیه تمدید زمان پذیرش غیرحضوری و ثبت نام دانشجویان جدید الورود ۱۳۹۹

قابل توجه کلیه پذیرفته‌شدگان سال ۱۳۹۹ رشته های تحصیلی با آزمون و مرحله پذیرش صرفاً با اعمال سوابق تحصیلی (بدون آزمون)

پیرو اطلاعیه

اطلاعیه نحوه پذیرش غیرحضوری و ثبت نام دانشجویان جدید الورود ۱۳۹۹ (جهت مشاهده کلیک کنید)

زمان پذیرش غیرحضوری و ثبت نام دانشجویان تا امروز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ تمدید گردیده است.

(عدم ثبت نام الکترونیکی و عدم تحویل مدارک به منزله انصراف محسوب می‌شود).