اطلاعیه تعطیلات تابستان دانشگاه

تیر ۲۷, ۱۳۹۷
34 بازدید

به اطلاع دانشجویان و مراجعین ارجمند می رساند، کلیه بخشهای اداری، آموزشی و فرهنگی دانشگاه گرمسار از تاریخ ۲۷ تیر لغایت ۲۷ مرداد تعطیل است.

به اطلاع دانشجویان و مراجعین ارجمند می رساند، کلیه بخشهای اداری، آموزشی و فرهنگی دانشگاه گرمسار از تاریخ ۲۷ تیر لغایت ۲۷ مرداد تعطیل است.