اطلاعیه تعطیلات تابستانه دانشگاه

مرداد ۹, ۱۴۰۰
49 بازدید

به اطلاع دانشجویان و مراجعین ارجمند می رساند، کلیه بخشهای اداری، آموزشی و فرهنگی دانشگاه گرمسار از تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ لغایت ۱۴۰۰/۰۶/۰۵ تعطیل است.

به اطلاع دانشجویان و مراجعین ارجمند می رساند، کلیه بخشهای اداری، آموزشی و فرهنگی دانشگاه گرمسار از تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ لغایت ۱۴۰۰/۰۶/۰۵ تعطیل است.