اطلاعیه و فرمهای ثبت نام انتخابات تشکل های دانشجویی/ علمی/ صنفی/ انجمن ورزشی

اردیبهشت ۲۷, ۱۴۰۰
33 بازدید

قابل توجه  دانشجویان محترم: مهلت ثبت نام تشکل های دانشجویی، علمی، صنفی و انجمن ورزشی تا تاریخ ۳۱ اردیبهشت تمدید گردید. اطلاعیه ثبت نام انجمن علمی فرم ثبت نام انجمن علمی و دانشجویی اطلاعیه ثبت نام شورای صنفی فرم ثبت نام شورای صنفی اطلاعیه ثبت نام انجمن ورزشی فرم ثبت نام انجمن ورزشی  

قابل توجه  دانشجویان محترم:

مهلت ثبت نام تشکل های دانشجویی، علمی، صنفی و انجمن ورزشی تا تاریخ ۳۱ اردیبهشت تمدید گردید.

اطلاعیه ثبت نام انجمن علمی

فرم ثبت نام انجمن علمی و دانشجویی

اطلاعیه ثبت نام شورای صنفی

فرم ثبت نام شورای صنفی

اطلاعیه ثبت نام انجمن ورزشی

فرم ثبت نام انجمن ورزشی