اطلاعیه فرآیند تکمیل کارنامه سلامت روان و جسم

شهریور ۲۳, ۱۳۹۹
47 بازدید

قابل توجه دانشجویان گرامی: جهت ثبت نام و فرآیند تکمیل کارنامه سلامت روان و جسم اطلاعیه مربوط را مطالعه نمایید. اطلاعیه اطلاعیه تکمیلی لینک کارنامه سلامت روان:   https://portal.saorg.ir//mentalhealt لینک کارنامه سلامت جسم: https://portal.saorg.ir//physicalhealth

قابل توجه دانشجویان گرامی:

جهت ثبت نام و فرآیند تکمیل کارنامه سلامت روان و جسم اطلاعیه مربوط را مطالعه نمایید.

اطلاعیه

اطلاعیه تکمیلی

لینک کارنامه سلامت روان:

  https://portal.saorg.ir//mentalhealt

لینک کارنامه سلامت جسم:

https://portal.saorg.ir//physicalhealth

پوستر