اطلاعیه شماره ۲ آزمون استخدامی

اطلاعیه شماره ۲ آزمون استخدامی
آبان ۱, ۱۴۰۰
264 بازدید

اطلاعیه شماره ۲ آزمون استخدامی دانشگاه گرمسار بدینوسیله از کلیه پذیرفته شدگان آزمون استخدامی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری دعوت میشود که در تاریخ  ۰۵/۰۸/۱۴۰۰ طبق جدول زمانبندی اعلام شده )جدول اصلاحی) به منظور شرکت در جلسه استخدامی و ارائه مدارک درخواستی به آدرس گرمسار، سه راهی حاجی آباد دانشگاه گرمسار مراجعه فرمایید. عدم […]

اطلاعیه شماره ۲ آزمون استخدامی دانشگاه گرمسار

بدینوسیله از کلیه پذیرفته شدگان آزمون استخدامی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری دعوت میشود که در تاریخ  ۰۵/۰۸/۱۴۰۰ طبق جدول زمانبندی اعلام شده )جدول اصلاحی) به منظور شرکت در جلسه استخدامی و ارائه مدارک درخواستی به آدرس گرمسار، سه راهی حاجی آباد دانشگاه گرمسار مراجعه فرمایید.

عدم مراجعه در  موعد مقرر به منزله انصراف از ادامه روند استخدام تلقی شده و پذیرفته شده آزمون استخدامی حق هیچگونه اعتراضی را در این خصوص نخواهد داشت.

ضمنا در صورت دارا بودن ” مدارک معتبر زبان های خارجی” ، ” گواهینامه های نرم افزار و دانش کامپیوتر”، و “سوابق پژوهشی” (برگزیدگان علمی دانشجوئی، مقالات،کتاب،ثبت اختراع و کسب مقام در جشنواره های علمی یا هنری) به همراه داشتن مدارک فوق در روز مصاحبه (مهارت شغلی) الزامی است.