اطلاعیه برگزاری انتخابات تشکل های دانشجویی۹۹-۱۳۹۸

تیر ۲۵, ۱۳۹۹
41 بازدید

قابل توجه دانشجویان محترم: با توجه به برگزاری انتخابات تشکل های دانشجویی۹۹-۱۳۹۸، لیست اسامی دانشجویان واجد شرایط شرکت در انتخابات تشکل های دانشجویی ۹۹-۱۳۹۸ و فایل راهنمای رأی دادن در سامانه گلستان جهت بهره برداری در فایل های زیر ارائه می گرد: اطلاعیه نهایی rahnama لیست داوطلبان نهایی

قابل توجه دانشجویان محترم:

با توجه به برگزاری انتخابات تشکل های دانشجویی۹۹-۱۳۹۸، لیست اسامی دانشجویان واجد شرایط شرکت در انتخابات تشکل های دانشجویی ۹۹-۱۳۹۸ و فایل راهنمای رأی دادن در سامانه گلستان جهت بهره برداری در فایل های زیر ارائه می گرد:

اطلاعیه نهایی

rahnama

لیست داوطلبان نهایی