اطلاعیه برگزاری انتخابات تشکل های دانشجویی و فرهنگی در سال تحصیلی ۱۴۰۱ – ۱۴۰۰

اطلاعیه برگزاری انتخابات تشکل های دانشجویی و فرهنگی در سال تحصیلی ۱۴۰۱ – ۱۴۰۰
آبان ۱۵, ۱۴۰۰
153 بازدید

به اطلاع کلیه دانشجویان علاقمند به عضویت در تشکل های دانشجویی و فرهنگی می رساند، شایسته است پس از مطالعه دقیق اطلاعیه ها و دارا بودن شرایط، نسبت به تکمیل فرم مرتبط با تشکل مورد نظراقدام و به ایمیل اعلام شده ارسال نمایند. اطلاعیه صنفی فرم صنفی ۱۴۰۰ اطلاعیه علمی فرم علمی ۱۴۰۰ اطلاعیه کانون […]

به اطلاع کلیه دانشجویان علاقمند به عضویت در تشکل های دانشجویی و فرهنگی می رساند، شایسته است پس از مطالعه دقیق اطلاعیه ها و دارا بودن شرایط، نسبت به تکمیل فرم مرتبط با تشکل مورد نظراقدام و به ایمیل اعلام شده ارسال نمایند.

اطلاعیه صنفی

فرم صنفی ۱۴۰۰

اطلاعیه علمی

فرم علمی ۱۴۰۰

اطلاعیه کانون طراحی

فرم کانون ۱۴۰۰

اطلاعیه ورزشی

فرم ورزشی ۱۴۰۰