اصلاح عنوان “دانشگاه گرمسار” در دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون سراسری سال ۹۸

مرداد ۳۰, ۱۳۹۸
85 بازدید

عنوان “دانشکده فنی و مهندسی گرمسار” در دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون سراسری سال ۹۸ به “دانشگاه گرمسار” تغییر نام یافت. مستندات خبر در فایل پیوست، جدول ب بند ۳ موجود می باشد: دفترچه راهنمای انتخاب رشته همچنین با تصویب شورای گسترش آموزش عالی دو رشته جدید در مقطع کارشناسی با عناوین “علوم مهندسی” و “علوم کامپیوتر” […]

عنوان “دانشکده فنی و مهندسی گرمسار” در دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون سراسری سال ۹۸ به “دانشگاه گرمسار” تغییر نام یافت.

مستندات خبر در فایل پیوست، جدول ب بند ۳ موجود می باشد:

دفترچه راهنمای انتخاب رشته

همچنین با تصویب شورای گسترش آموزش عالی دو رشته جدید در مقطع کارشناسی با عناوین “علوم مهندسی” و “علوم کامپیوتر” به رشته های موجود دانشگاه اضافه گردید.