استقرار هیات بازرسی در دانشگاه دولتی گرمسار

شهریور ۱۲, ۱۳۹۷
25 بازدید

هیات بازرسی اداره کل استان سمنان با موضوع بررسی عملکرد دانشگاه گرمسار از تاریخ ۹۷/۶/۵ لغایت ۹۷/۸/۱۰ در ساختمان مرکزی دانشکاه گرمسار مستقر می باشد. چنانچه کارکنان و شهروندان محترم در خصوص عملکرد و اقدامات این دستگاه اجرایی شکایت یا اعلاماتی دارند می توانند به هیات بازرسی مستقر مراجعه و یا با شماره تلفن ۳۴۲۴۴۰۴۳ – […]

هیات بازرسی اداره کل استان سمنان با موضوع بررسی عملکرد دانشگاه گرمسار از تاریخ ۹۷/۶/۵ لغایت ۹۷/۸/۱۰ در ساختمان مرکزی دانشکاه گرمسار مستقر می باشد.

چنانچه کارکنان و شهروندان محترم در خصوص عملکرد و اقدامات این دستگاه اجرایی شکایت یا اعلاماتی دارند می توانند به هیات بازرسی مستقر مراجعه و یا با شماره تلفن ۳۴۲۴۴۰۴۳ – ۳۴۲۴۳۷۶۷ داخلی ۱۱۹ تماس حاصل فرمایند.

سامانه ثبت اعلامات و شکایات /https://shekayat.bazresi.ir