برنامه های دانشگاه گرمسار به مناسبت هفته پژوهش و فناوری

برنامه های دانشگاه گرمسار به مناسبت هفته پژوهش و فناوری
آذر ۱۰, ۱۳۹۴
33 بازدید

استقبال از هفته پژوهش : برنامه های دانشگاه گرمسار به مناسبت هفته پژوهش و فناوری : ۱- برگزاری کارگاههای آموزشی، مسابقات، نمایشگاه دانشجوئی و برنامه ویژه هفته پژوهش و فناوری در اولویت کار ستاد برگزاری هفته پژوهش قرار گرفت. ۲- انتخاب طرح برگزیده جهت برپائی نمایشگاه دانشجوئی توسط هیأت داوری گروه معماری روز پنجشنبه مورخ […]

استقبال از هفته پژوهش :

برنامه های دانشگاه گرمسار به مناسبت هفته پژوهش و فناوری :

۱- برگزاری کارگاههای آموزشی، مسابقات، نمایشگاه دانشجوئی و برنامه ویژه هفته پژوهش و فناوری در اولویت کار ستاد برگزاری هفته پژوهش قرار گرفت.

۲- انتخاب طرح برگزیده جهت برپائی نمایشگاه دانشجوئی توسط هیأت داوری گروه معماری روز پنجشنبه مورخ ۱۲ آذر ماه ۱۳۹۴

ستاد برگزاری هفته پژوهش