سه شنبه ۴ آبان ۱۴۰۰ - ۲۱:۲۲

اساتید گروه علوم پایه

ردیف نام و نام خانوادگی رشته
۱ جناب آقای میثم احمدی مهندسی برق
۲ سرکار خانم شیما اسدی شیمی آلی
۳ جناب آقای حسین پوربشاش ریاضی کاربردی-معادلات دیفرانسیل
۴ جناب آقای محسن تنده ریاضی -آموزش ریاضی
۵ سرکار خانم شیرین جبارزادگان مهندسی برق
۶ جناب آقای احمد جمالی مقدم شیمی – معدنی
۷ جناب آقای محمد صالح پژوهان ریاضی محض- محاسبات نمادین
۸ جناب آقای جعفر حبیبیان فیزیک
۹ جناب آقای ابوالفضل یوسفی راد مهندسی فناوری اطلاعات
۱۰  جناب آقای سیروس یوردخانی شیمی فیزیک
۱۱ جناب آقای رضا فلاح مقدم ریاضی محض – جبر
۱۲ جناب آقای نجات الله گتمیری شیمی
۱۳ جناب آقای اکبر مبارکی شیمی آلی
۱۴ جناب آقای حسین مشتاق ریاضی محض – جبر
۱۵ سرکار خانم ربابه مهتابی ریاضی محض – جبر
۱۶ سرکار خانم فائزه مهدویان مهندسی شیمی – پلیمر
۱۷ جناب آقای علی اکبر میرزایی ریاضی کاربردی-کد و رمز
۱۸ سرکار خانم سمانه نیک اندیش شیمی