ارزشیابی اساتید نیمسال دوم سال تحصیلی ۰۰-۱۳۹۹

خرداد ۲۸, ۱۴۰۰
61 بازدید

ارزشیابی اساتید نیمسال دوم سال تحصیلی ۰۰-۱۳۹۹ قابل توجه کلیه دانشجویان دانشگاه  انجام مراحل ارزشیابی اساتید در نیمسال دوم سال تحصیلی ۰۰-۱۳۹۹ در سامانه آموزشی گلستان جهت مشاهده نمرات و ثبت اعتراض به نمرات توسط دانشجویان الزامی و اجباری می باشد. لذا دانشجویان طبق فایل راهنمای ذیل می توانند با مراجعه به میز کار خود در […]

ارزشیابی اساتید نیمسال دوم سال تحصیلی ۰۰-۱۳۹۹

قابل توجه کلیه دانشجویان دانشگاه 

انجام مراحل ارزشیابی اساتید در نیمسال دوم سال تحصیلی ۰۰-۱۳۹۹ در سامانه آموزشی گلستان جهت مشاهده نمرات و ثبت اعتراض به نمرات توسط دانشجویان الزامی و اجباری می باشد. لذا دانشجویان طبق فایل راهنمای ذیل می توانند با مراجعه به میز کار خود در سامانه آموزشی گلستان نسبت به انجام مراحل ارزشیابی اساتید در نیمسال دوم سال تحصیلی ۰۰-۱۳۹۹ اقدام نمایند. جهت دریافت فایل راهنمای انجام مراحل ارزشیابی اساتید در سامانه گلستان بر روی لینک ذیل کلیک نمایید.

لازم به ذکر است میانگین نمرات ارزشیابی های تکمیل شده توسط دانشجویان، به صورت محرمانه (بدون مشخص بودن شماره دانشجویی آنان) و پس از ثبت نهایی نمرات در اختیار مدیران گروه قرار خواهد گرفت و در تصمیمات و نحوه برنامه ریزی دروس نیمسال های آتی دانشجویان لحاظ خواهد گردید.

لذا خواهشمند است دانشجویان نسبت به صرف دقت و زمان کافی جهت تکمیل ارزشیابی اساتید خود اقدام نمایند.

راهنمای انجام مراحل ارزشیابی اساتید در سامانه گلستان