پنجشنبه ۶ آبان ۱۴۰۰ - ۰۹:۲۹

ارتباط با ما

جهت ارتباط با  دانشگاه گرمسار می توانید با شماره تلفنهای زیر تماس حاصل کرده یا به آدرس دانشگاه مکاتبه فرمائید :

 ۰۲۳-۳۱۹۳۰۰۰۰

نمابر : ۳۱۹۳۰۳۶۴-۰۲۳

آدرس  : گرمسار – سه راهی حاجی آباد

کدپستی: ۳۵۸۸۱۱۵۵۸۹

      پست الکترونیکی:     info@fmgarmsar.ac.ir

دانشجویان گرامی جهت ارتباط، درخواستها و سوالات خود در هر حوزه، ابتدا با شماره ۳۱۹۳۰۰۰۰-۰۲۳ تماس گرفته سپس داخلی مورد نظر را طبق لیست زیر انتخاب کنند:

ردیف سمت شماره داخلی
۱ کارشناس آموزش (خانم رضایی)  ۳۱۲
۲ کارشناس آموزش (خانم جورابلو) ۳۱۳
۳ کارشناس آموزش (خانم نیک اندیش) ۳۱۴
۴ کارشناس آموزش (خانم برومندان) ۳۱۵
۵ کارشناس آموزش (خانم علیخانی) ۳۱۶
۶ مدیر پژوهش ۳۲۳
۷ کارشناس پژوهش (خانم صفری) ۳۰۸
۸ کارشناس فرهنگی- دانشجویی (دکتر بهار) ۳۳۸
۹ کارشناس فرهنگی- دانشجویی (خانم پرهیزکار) ۳۴۵
۱۰ کارشناس فرهنگی- دانشجویی (مهندس مداحی) ۳۴۰
۱۱ ریاست کتابخانه و انتشارات دانشگاه ۳۴۷
۱۲ کارشناس کتابخانه (دکتر گیلوری) ۳۴۶
۱۳  تربیت بدنی و مشاوره ۳۳۶-۳۳۷
۱۴ دفتر ریاست و دبیرخانه مرکزی (خانم جورابلو) ۳۷۵
۱۵ کارشناس مالی (خانم کشمیر) ۳۶۱
۱۶ فناوری اطلاعات ( مهندس قنبری) ۳۷۷