دوشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۰ - ۱۴:۳۳

اخبار کلاسها

قابل توجه دانشجویان گرامی:

کلیه کلاس های مجازی  تایم ۱۲:۳۰-۱۰ روز ۹۹/۹/۱۶ به مناسبت روز دانشجو برگزار نمی گردد.

کلیه کلاس های استاد جلینی تا تاریخ ۹۸/۱۲/۱۷ تشکیل نمی شود.

کلیه کلاس های استاد فخاریان ۴ و ۵ اسفند ماه تشکیل نمی شود .

کلاس خانم دارایی تاریخ ۵ اسفند تشکیل می شود.

کلیه کلاس های دکتر فلاح مقدم شنبه مورخ ۹۸/۱۲/۳ تشکیل نمی گردد.

کلیه کلاس های استاد مداح چهارشنبه ۹۸/۱۱/۳۰ تشکیل نمی شود

کلیه کلاسهای استاد سنگیان در روز سه شنبه و چهارشنبه مورخ  ۱۳۹۸/۱۱/۲۹   و ۱۳۹۸/۱۱/۳۰  تشکیل نمی شود.

کلاس های اساتید خانم دارایی،خانم سعادتی و آقای رضوان دوست روز دوشنبه تاریخ ۹۸/۱۱/۲۱ تشکیل نمی گردد.

زمان برگزاری امتحان ازمایشگاه انتقال حرارت و خواص سیالات مخزن استاد اسدی به  ترتیب زیر است:

ازمایشگاه انتقال حرارت مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۷  ساعت ۱۲-۱۱

ازمایشگاه خواص سیالات مخزن مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ مورخ ۱۳:۳۰-۱۲:۳۰

 

امتحان کارگاه ریخته گری,ذوب و مدلسازی استاد سنگیان هر دو گروه در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ ساعت ۱۳-۱۲ برگزار می گردد.

 

بدینوسیله به اطلاع می رساند بازدید درس کارگاه ریخته گری استاد سنگیان  سه شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ ساعت ۱۱-۸ برگزار می شود. لازم است دانشجویان گرامی جهت رفتن به بازدید راس ساعت ۸ صبح جلوی درب دانشگاه حاضر باشند. حضور ان دسته از دانشجویانی که موفق به بازدید مرحله اول نشدند در این مرحله ضروری است. در غیر این صورت نمره مربوط به بازدید عملی به آنان تعلق نخواهد گرفت

 

کلیه کلاس های استاد فلاح مقدم سه شنبه ۹۸/۱۰/۳ تشکیل نمی شود.

 

امتحان ازمایشگاه مکانیک سیالات خانم سعادتی مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۱۰ برگزار می گردد.

 

امتحان آزمایشگاه فیزیک ۱ استاد درخشانی  ساعت ۱۷-۱۳  و  امتحان آزمایشگاه  فیزیک ۲ ساعت ۱۲-۸  در روز سه شنبه مورخ ۹۸/۱۰/۱۰ برگزار می گردد. دانشجویان موظف هستند راس ساعت حضور یابند. ضمنا امتحان آزمایشگاه تاریخ دیگری ندارد.

 

امتحان آزمایشگاه مکانیک سیالات خانم نعمتی شنبه ۹۸/۱۰/۰۷ ساعت ۱۱ صبح در مکان آزمایشگاه برگزار می گردد.

 

امتحان کارگاه عمومی درخشانی شنبه ۹۸/۱۰/۰۷ ساعت ۹ صبح برگزار می گردد.

 

زمان برگزاری امتحان ازمایشگاه فیزیک ۱ و ازمایشگاه فیزیک ۲ استاد حسن ابادی به ترتیب زیر است

گروه دوشنبه تاریخ امتحان ۹۸/۱۰/۰۹ از ساعت ۱۱-۸

گروه چهارشنبه تاریخ امتحان  ۹۸/۱۰/۱۱ از ساعت ۱۵-۸

هر گروه موظف هستند طبق ساعت کلاسی خود در جلسه امتحان حضور یابند.

لازم به ذکر است امتحان مجدد برگزار نخواهد شد.
زمان برگزاری امتحان ازمایشگاه انتقال حرارت  (تئوری و عملی) و آز  خواص سیالات مخزن (تئوری و عملی) خانم اسدی از هفتم دی ماه به هفتم بهمن ماه انتقال می یابد.

 

امتحان آزمایشگاه فیزیک ۱و آزمایشگاه  فیزیک ۲ استاد حبیبیان شنبه ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ برگزار می شود.

امتحان آزمایشگاه انتقال حرارت استاد ذوالفقاری در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ ساعت ۱۱:۳۰-۱۰:۳۰ برگزار می شود.