اخبار حذف و اضافه ۹۵۱ (در حال بروزرسانی)

مهر ۷, ۱۳۹۵
47 بازدید

 اخبار حذف و اضافه ۹۵۱ (در حال بروزرسانی) قابل توجه کلیه دانشجویان جدیدالورود گروه مهندسی نفت، معماری، عمران، صنایع  دانشجویان جدیدالورود مجاز به انجام حذف و اضافه در ترم اول خود نمی باشند و تنها در طول ترم اول و قبل از امتحانات می توانند یک درس تئوری خود را حذف اضطراری نمایند. قابل توجه دانشجویان کلیه دانشجویانگروه مهندسی […]

 اخبار حذف و اضافه ۹۵۱ (در حال بروزرسانی)

قابل توجه کلیه دانشجویان جدیدالورود گروه مهندسی نفت، معماری، عمران، صنایع 

دانشجویان جدیدالورود مجاز به انجام حذف و اضافه در ترم اول خود نمی باشند و تنها در طول ترم اول و قبل از امتحانات می توانند یک درس تئوری خود را حذف اضطراری نمایند.

قابل توجه دانشجویان کلیه دانشجویانگروه مهندسی نفت، معماری، عمران، صنایع 

به استناد مصوبه شورای آموزشی و تصمیمات اخذ شده در خصوص دروس با ظرفیت پایین و با توجه به دروس حذفی و دروس در معرض حذف شدن و جابجایی گروه های درسی دانشجویان، کلیه دانشجویان ملزم به بررسی و چک کردن برنامه انتخاب واحد خود می باشند. لذا بعد از زمان حذف و اضافه کلیه مسئولیت های دروس و برنامه زمانی دانشجویان برعهده خود آنها می باشد و گروه های آموزشی و اداره آموزش هیچ گونه مسئولیتی در این خصوص برعهده نخواهند داشت.

لیست دروس حذف شده و در معرض حذف را از طریق لینک ذیل دریافت نمایید:

لیست دروس حذف شده و در معرض حذف نیمسال اول سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵

دروس قرمز شده = دروس حذف شده قطعی

دروس زرد = دروس مشروط و در معرض حذف (همراه با توضیحات و مصوبه شورای آموزشی)

 نام درس  نام استاد  زمان برگزاری رای شورای آموزشی
 آزمایشگاه شیمی عمومی   دکتر مریم  نجات دهکردی  شنبه۱۶:۳۰ تا ۱۸:۰۰ در صورت رسیدن به حد نصاب حداقل ۱۰ نفر بعد از زمان حذف و اضافه، کلاس تشکیل خواهد شد، در غیر اینصورت حذف خواهد گردید.
 آزمایشگاه فیزیک (۲)   مینا نیکمرام  چهارشنبه۰۸:۰۰ تا ۰۹:۳۰ درس مذکور با نظر شورای آموزشی حذف گردید و دانشجویانی که این درس را اخذ نموده اند به سایر گروه ها انتقال داده شده اند.
 شیمی آلی   دکتر احمد جمالی مقدم  یکشنبه۰۸:۰۰ تا ۱۱:۰۰ درس مذکور با نظر شورای آموزشی حذف گردید و دانشجویانی که این درس را اخذ نموده اند به سایر گروه ها انتقال داده شده اند.
 شیمی عمومی (۲)   دکتر ولی علیزاده  دوشنبه۱۵:۰۰ تا ۱۶:۳۰ درس مذکور با نظر شورای آموزشی حذف گردید و دانشجویانی که این درس را اخذ نموده اند به سایر گروه ها انتقال داده شده اند.
 آیین زندگی    دکترمحبوبه مونسان  شنبه۰۸:۰۰ تا ۰۹:۳۰ در صورت رسیدن به حد نصاب حداقل ۲۵ نفر بعد از زمان حذف و اضافه، کلاس تشکیل خواهد شد، در غیر اینصورت حذف خواهد گردید.
 اندیشه اسلامی ۲   محسن رحمانی نژاد  سه شنبه۱۵:۰۰ تا ۱۶:۳۰ در صورت رسیدن به حد نصاب حداقل ۲۵ نفر بعد از زمان حذف و اضافه، کلاس تشکیل خواهد شد، در غیر اینصورت حذف خواهد گردید.
 انقلاب اسلامی ایران   محمدرضا نیتی  شنبه۱۱:۰۰ تا ۱۲:۳۰ در صورت رسیدن به حد نصاب حداقل ۲۵ نفر بعد از زمان حذف و اضافه، کلاس تشکیل خواهد شد، در غیر اینصورت حذف خواهد گردید.
 انقلاب اسلامی ایران   محمدرضا نیتی  شنبه۱۵:۰۰ تا ۱۶:۳۰  درس مذکور با نظر شورای آموزشی حذف گردید و دانشجویانی که این درس را اخذ نموده اند به سایر گروه ها انتقال داده شده اند.
 انقلاب اسلامی ایران   محمدرضا نیتی  چهارشنبه۱۵:۰۰ تا ۱۶:۳۰  درس مذکور با نظر شورای آموزشی حذف گردید و دانشجویانی که این درس را اخذ نموده اند به سایر گروه ها انتقال داده شده اند.
 تاریخ تحلیلی صدر اسلام   مریم پالیزدار  چهارشنبه۰۸:۰۰ تا ۰۹:۳۰ در صورت رسیدن به حد نصاب حداقل ۲۵ نفر بعد از زمان حذف و اضافه، کلاس تشکیل خواهد شد، در غیر اینصورت حذف خواهد گردید.
 تاریخ تحلیلی صدر اسلام   محمدرضا نیتی  شنبه۱۶:۳۰ تا ۱۸:۰۰  درس مذکور با نظر شورای آموزشی حذف گردید و دانشجویانی که این درس را اخذ نموده اند به سایر گروه ها انتقال داده شده اند.
 تربیت بدنی (۲)   حسام صفخانی  دوشنبه۱۶:۳۰ تا ۱۸:۰۰ در صورت رسیدن به حد نصاب حداقل ۲۰ نفر بعد از زمان حذف و اضافه، کلاس تشکیل خواهد شد، در غیر اینصورت حذف خواهد گردید.
 تربیت بدنی (۲)   حوریه گلینی  شنبه۱۶:۳۰ تا ۱۸:۰۰  درس مذکور با نظر شورای آموزشی حذف گردید و دانشجویانی که این درس را اخذ نموده اند به سایر گروه ها انتقال داده شده اند.
 تربیت بدنی (۲)   محمدرضا  پازوکی  شنبه۱۶:۳۰ تا ۱۸:۰۰ در صورت رسیدن به حد نصاب حداقل ۲۰ نفر بعد از زمان حذف و اضافه، کلاس تشکیل خواهد شد، در غیر اینصورت حذف خواهد گردید.
 تفسیر موضوعی قرآن    دکترمحبوبه مونسان  شنبه۱۳:۳۰ تا ۱۵:۰۰  درس مذکور با نظر شورای آموزشی حذف گردید و دانشجویانی که این درس را اخذ نموده اند به سایر گروه ها انتقال داده شده اند.
 دانش خانواده و جمعیت   علی عرب عامری  چهارشنبه۱۶:۳۰ تا ۱۸:۰۰  درس مذکور با نظر شورای آموزشی حذف گردید و دانشجویانی که این درس را اخذ نموده اند به سایر گروه ها انتقال داده شده اند.
 دانش خانواده و جمعیت   علی عرب عامری  چهارشنبه۱۵:۰۰ تا ۱۶:۳۰ در صورت رسیدن به حد نصاب حداقل ۲۵ نفر بعد از زمان حذف و اضافه، کلاس تشکیل خواهد شد، در غیر اینصورت حذف خواهد گردید.
 دانش خانواده و جمعیت   علی عرب عامری  شنبه۱۶:۳۰ تا ۱۸:۰۰  درس مذکور با نظر شورای آموزشی حذف گردید و دانشجویانی که این درس را اخذ نموده اند به سایر گروه ها انتقال داده شده اند.
 دانش خانواده و جمعیت   علی عرب عامری  سه شنبه۱۶:۳۰ تا ۱۸:۰۰ در صورت رسیدن به حد نصاب حداقل ۲۵ نفر بعد از زمان حذف و اضافه، کلاس تشکیل خواهد شد، در غیر اینصورت حذف خواهد گردید.
  اصول بازار یابی   -علی -شهابی  یکشنبه۱۳:۳۰ تا ۱۵:۰۰ در صورت رسیدن به حد نصاب حداقل ۲۵ نفر بعد از زمان حذف و اضافه، کلاس تشکیل خواهد شد، در غیر اینصورت حذف خواهد گردید.
  اصول بازار یابی   -علی -شهابی  یکشنبه۱۱:۰۰ تا ۱۲:۳۰ در صورت رسیدن به حد نصاب حداقل ۲۵ نفر بعد از زمان حذف و اضافه، کلاس تشکیل خواهد شد، در غیر اینصورت حذف خواهد گردید.
 آز مبانی برق   هانیه رضائی  سه شنبه۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰  درس مذکور با نظر شورای آموزشی حذف گردید و دانشجویانی که این درس را اخذ نموده اند به سایر گروه ها انتقال داده شده اند.
 آز مبانی برق   – پایدار  شنبه۰۸:۰۰ تا ۰۹:۳۰  درس مذکور با نظر شورای آموزشی حذف گردید و دانشجویانی که این درس را اخذ نموده اند به سایر گروه ها انتقال داده شده اند.
 آمار مهندسی (صنایع)   -دکتر صابر شیری پور  دوشنبه۰۸:۰۰ تا ۱۱:۰۰  درس مذکور با نظر شورای آموزشی حذف گردید و دانشجویانی که این درس را اخذ نموده اند به سایر گروه ها انتقال داده شده اند.
 ارزیابی کار و زمان   -دکتر صابر شیری پور  سه شنبه۱۱:۰۰ تا ۱۵:۰۰  درس مذکور با نظر شورای آموزشی حذف گردید و دانشجویانی که این درس را اخذ نموده اند به سایر گروه ها انتقال داده شده اند.
 استاتیک و مقاومت مصالح   امین مشتاق  شنبه۱۵:۰۰ تا ۱۸:۰۰  درس مذکور با نظر شورای آموزشی حذف گردید و دانشجویانی که این درس را اخذ نموده اند به سایر گروه ها انتقال داده شده اند.
 اصول حسابداری و هزینه یابی   -سیامک -زندی  دوشنبه۱۵:۰۰ تا ۱۸:۰۰  درس مذکور با نظر شورای آموزشی حذف گردید و دانشجویانی که این درس را اخذ نموده اند به سایر گروه ها انتقال داده شده اند.
 اصول مدیریت و تئوری سازمان   مهسا شاه حسینی  چهارشنبه۱۳:۳۰ تا ۱۵:۰۰  درس مذکور با نظر شورای آموزشی حذف گردید و دانشجویانی که این درس را اخذ نموده اند به سایر گروه ها انتقال داده شده اند.
 برنامه ریزی تولید   -دکتر -غلامی  یکشنبه۱۱:۰۰ تا ۱۵:۰۰ در صورت رسیدن به حد نصاب حداقل ۲۵ نفر بعد از زمان حذف و اضافه، کلاس تشکیل خواهد شد، در غیر اینصورت حذف خواهد گردید.
 برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات   -دکتر -غلامی  یکشنبه۱۵:۰۰ تا ۱۸:۰۰  درس مذکور با نظر شورای آموزشی حذف گردید و دانشجویانی که این درس را اخذ نموده اند به سایر گروه ها انتقال داده شده اند.
 تجزیه و تحلیل  تصمیم گیری   مهسا شاه حسینی  چهارشنبه۱۵:۰۰ تا ۱۸:۰۰  درس مذکور با نظر شورای آموزشی حذف گردید و دانشجویانی که این درس را اخذ نموده اند به سایر گروه ها انتقال داده شده اند.
 سیستم های پرداخت حقوق و دستمزد   -جواد گلینی  چهارشنبه۱۵:۰۰ تا ۱۸:۰۰  درس مذکور با نظر شورای آموزشی حذف گردید و دانشجویانی که این درس را اخذ نموده اند به سایر گروه ها انتقال داده شده اند.
 سیستم های اطلاعات مدیریت   نغمه نوبخت  چهارشنبه۰۸:۰۰ تا ۱۱:۰۰ در صورت رسیدن به حد نصاب حداقل ۲۵ نفر بعد از زمان حذف و اضافه، کلاس تشکیل خواهد شد، در غیر اینصورت حذف خواهد گردید.
 سیستم های اطلاعات مدیریت   مهسا شاه حسینی  شنبه۱۵:۰۰ تا ۱۸:۰۰  درس مذکور با نظر شورای آموزشی حذف گردید و دانشجویانی که این درس را اخذ نموده اند به سایر گروه ها انتقال داده شده اند.
 طراحی ایجاد صنایع   -علی -فریور  شنبه۱۵:۰۰ تا ۱۸:۰۰  درس مذکور با نظر شورای آموزشی حذف گردید و دانشجویانی که این درس را اخذ نموده اند به سایر گروه ها انتقال داده شده اند.
 کنترل کیفیت آماری   سلمان -بابایی  یکشنبه۱۵:۰۰ تا ۱۸:۰۰ در صورت رسیدن به حد نصاب حداقل ۲۵ نفر بعد از زمان حذف و اضافه، کلاس تشکیل خواهد شد، در غیر اینصورت حذف خواهد گردید.
 مبانی مهندسی برق   میثم احمدی  شنبه۱۱:۰۰ تا ۱۵:۰۰  درس مذکور با نظر شورای آموزشی حذف گردید و دانشجویانی که این درس را اخذ نموده اند به سایر گروه ها انتقال داده شده اند.
 مدیریت کیفیت و بهره برداری   فاطمه رکنی  چهارشنبه۰۸:۰۰ تا ۱۱:۰۰  درس مذکور با نظر شورای آموزشی حذف گردید و دانشجویانی که این درس را اخذ نموده اند به سایر گروه ها انتقال داده شده اند.
 مدیریت مالی   – رئوف پناه  یکشنبه۱۳:۳۰ تا ۱۵:۰۰ در صورت رسیدن به حد نصاب حداقل ۲۵ نفر بعد از زمان حذف و اضافه، کلاس تشکیل خواهد شد، در غیر اینصورت حذف خواهد گردید.
 مدیریت و کنترل پروژه   فاطمه رکنی  دوشنبه۰۸:۰۰ تا ۱۱:۰۰  درس مذکور با نظر شورای آموزشی حذف گردید و دانشجویانی که این درس را اخذ نموده اند به سایر گروه ها انتقال داده شده اند.
 اصول مهندسی باد وزلزله   – حسنی  چهارشنبه۱۱:۰۰ تا ۱۵:۰۰ در صورتی که مجموع ۲ گروه ارائه شده بعد از زمان حذف و اضافه بیش از ۴۰ نفر گردد، هر دو کلاس تشکیل خواهد شد، در غیر اینصورت این گروه حذف خواهد گردید.
 تحلیل سازه ها ۲   – عزالدین  دوشنبه۱۱:۰۰ تا ۱۵:۰۰  درس مذکور با نظر شورای آموزشی حذف گردید و دانشجویانی که این درس را اخذ نموده اند به سایر گروه ها انتقال داده شده اند.
 روسازی راه   – علیخانی  شنبه۱۵:۰۰ تا ۱۶:۳۰ در صورتی که مجموع ۲ گروه ارائه شده بعد از زمان حذف و اضافه بیش از ۴۰ نفر گردد، هر دو کلاس تشکیل خواهد شد، در غیر اینصورت این گروه حذف خواهد گردید.
 ماشین آلات ساختمانی در راهسازی   – -بنائیان  دوشنبه۰۸:۰۰ تا ۰۹:۰۰  درس مذکور با نظر شورای آموزشی حذف گردید و دانشجویانی که این درس را اخذ نموده اند به سایر گروه ها انتقال داده شده اند.
 مصالح ساختمانی و آزمایشگاه   علی نیکوی  سه شنبه۱۶:۳۰ تا ۱۸:۰۰  درس مذکور با نظر شورای آموزشی حذف گردید و دانشجویانی که این درس را اخذ نموده اند به سایر گروه ها انتقال داده شده اند.
 مهندسی ترابری   سعید احمدی  چهارشنبه۱۶:۳۰ تا ۱۸:۰۰  درس مذکور با نظر شورای آموزشی حذف گردید و دانشجویانی که این درس را اخذ نموده اند به سایر گروه ها انتقال داده شده اند.
 مهندسی محیط زیست   اسماعیل عاشوری  دوشنبه۱۵:۰۰ تا ۱۶:۳۰  درس مذکور با نظر شورای آموزشی حذف گردید و دانشجویانی که این درس را اخذ نموده اند به سایر گروه ها انتقال داده شده اند.
 هیدرولوژی مهندسی   – صاحب کار  چهارشنبه۱۶:۳۰ تا ۱۸:۰۰ در صورتی که مجموع ۲ گروه ارائه شده بعد از زمان حذف و اضافه بیش از ۴۰ نفر گردد، هر دو کلاس تشکیل خواهد شد، در غیر اینصورت این گروه حذف خواهد گردید.
 تأسیسات الکتریکی (نور و صدا)    افتخاریان  چهارشنبه۰۹:۳۰ تا ۱۱:۰۰ در صورت رسیدن به حد نصاب حداقل ۲۵ نفر بعد از زمان حذف و اضافه، کلاس تشکیل خواهد شد، در غیر اینصورت حذف خواهد گردید.
 کاربرد کامپیوتر در معماری   مهندس -سعیدی  شنبه۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰  درس مذکور با نظر شورای آموزشی حذف گردید و دانشجویانی که این درس را اخذ نموده اند به سایر گروه ها انتقال داده شده اند.
 کاربرد کامپیوتر در معماری   مهندس -سعیدی  شنبه۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰  درس مذکور با نظر شورای آموزشی حذف گردید و دانشجویانی که این درس را اخذ نموده اند به سایر گروه ها انتقال داده شده اند.
 روشهای افزایش برداشت از مخازن   مهدی صفری  دوشنبه۰۸:۰۰ تا ۱۱:۰۰  درس مذکور با نظر شورای آموزشی حذف گردید و دانشجویانی که این درس را اخذ نموده اند به سایر گروه ها انتقال داده شده اند.
 استاتیک و مقاومت مصالح   جواد رضوان دوست  سه شنبه۱۵:۰۰ تا ۱۸:۰۰  درس مذکور با نظر شورای آموزشی حذف گردید و دانشجویانی که این درس را اخذ نموده اند به سایر گروه ها انتقال داده شده اند.
 انتقال حرارت   میثم طرب خواه  شنبه۱۵:۰۰ تا ۱۸:۰۰  درس مذکور با نظر شورای آموزشی حذف گردید و دانشجویانی که این درس را اخذ نموده اند به سایر گروه ها انتقال داده شده اند.
 ترمودینامیک (۲)   مریم جوینده  چهارشنبه۰۸:۰۰ تا ۱۱:۰۰ در صورت رسیدن به حد نصاب حداقل ۲۵ نفر بعد از زمان حذف و اضافه، کلاس تشکیل خواهد شد، در غیر اینصورت حذف خواهد گردید.
 زمین شناسی نفت   ابوالفضل حسینی  شنبه۰۸:۰۰ تا ۱۱:۰۰  درس مذکور با نظر شورای آموزشی حذف گردید و دانشجویانی که این درس را اخذ نموده اند به سایر گروه ها انتقال داده شده اند.
 موازنه انرژی و مواد   حمیدرضا قربانی  شنبه۰۸:۰۰ تا ۱۱:۰۰ در صورت رسیدن به حد نصاب حداقل ۲۵ نفر بعد از زمان حذف و اضافه، کلاس تشکیل خواهد شد، در غیر اینصورت حذف خواهد گردید.
 موازنه انرژی و مواد   حمیدرضا قربانی  یکشنبه۱۱:۰۰ تا ۱۵:۰۰  درس مذکور با نظر شورای آموزشی حذف گردید و دانشجویانی که این درس را اخذ نموده اند به سایر گروه ها انتقال داده شده اند.

قابل توجه دانشجویان کلیه دانشجویانگروه مهندسی نفت، معماری، عمران، صنایع 

زمانبندی حذف و اضافه دانشجویان تمامی رشته ها هم اکنون در قسمت تقویم آموزشی، اطلاعیه ها و قسمت زمان بندی انتخاب واحد در منوی امور انتخاب واحد میزکار دانشجویان قابل مشاهده می باشد. دانشجویان موظفند بر اساس زمانبندی جدید اعلام شده نسبت به حذف و اضافه خود اقدام نمایند. 

قابل توجه دانشجویان کلیه دانشجویانگروه مهندسی نفت، معماری، عمران، صنایع 

قابل توجه دانشجویانی که در ترم تابستان ۱۳۹۵ به صورت مهمان در سایردانشگاه ها  واحد اخذ نموده اند:

دانشجویانی که در ترم تابستان ۱۳۹۵ در سایر دانشگاه ها به صورت مهمان واحد اخذ نموده هان و تاکنون نمرات دروس ترم تابستان آنان برای این دانشگاه ارسال نشده است ، برای جلوگیری از بروز مشکل عدم رعایت پیشنیازی و همنیازی در هنگام اخذ واحد در انتخاب واحد و حذف و اضافه نیمسال اول سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵، می توانند به یکی از روشهای ذیل عمل نمایند.

۱- اصل نمرات دروس گذرانده شده در ترم تابستان ۱۳۹۵ به صورت مهر وموم شده به مهر دانشگاه مقصد تا تاریخ  ۱۳۹۵/۰۷/۰۶ به اداره آموزش جهت ثبت اصل نمرات گذرانده شده، ارائه نمایند.

۲-در صورت آماده نبودن اصل نمرات دروس گذرانده شده در ترم تابستان ۱۳۹۵ تا تاریخ  ۱۳۹۵/۰۷/۰۶  دانشجویان می توانند از نمرات ( کارنامه) خود در سامانه دانشگاه مقصد پرینت گرفته و در برگه پرینت شده تعهد نامه ذیل را نوشته و پس از امضاء آن حضورا تا تاریخ  ۱۳۹۵/۰۷/۰۶ کارنامه فوق را به اداره آموزش تحویل نمایند. در صورت اخذ نمره قبولی در ترم تابستان ۱۳۹۵، حداقل نمره قبولی۱۰ در کارنامه دانشجو جهت رفع مشکل رعایت پیشنیازی و همنیازی در زمان انتخاب واحد یا حذف و اضافه ثبت میگردد و دانشجویان تا پایان مهر ماه ۱۳۹۵ فرصت دارند تا اصل نمرات دروس گذرانده شده در ترم تابستان ۱۳۹۵ مهر و موم شده به مهر دانشگاه مقصد را به اداره آموزش تحویل نمایند تا نمره واقعی آنان در کارنامه ثبت گردد. در غیر اینصورت درس مورد نظر و تمام دروس بعدی آنان حذف خواهد شد و اداره آموزش دانشگاه هیچ  گونه مسئولیتی را بعهده نخواهد گرفت.

“””ریاست محترم دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه گرمسار

بدینوسیله اینجانب…………..به شماره دانشجویی ……………. متعهد می گردم نمرات ارائه شده در کارنامه مربوط به ترم تابستانی ۱۳۹۵ در دانشگاه…………………………  صحیح می باشد و تا پایان مهر ماه ۱۳۹۵ اصل نمرات ممهور به مهر دانشگاه مقصد را به اداره آموزش دانشگاه گرمسار ارائه نمایم در غیر اینصورت کلیه تبعات بعدی آن بعهده اینجانب می باشد .

                                                                                                                                                         تاریخ

                                                                                                                                                          امضاء”””

قابل توجه کلیه دانشجویان دوره روزانه و شبانه

 کلیه رشته های مهندسی صنایع، عمران، معماری و نفت (بهره برداری و مخازن)

دانشجویان روزانه که مازاد بر ۸ نیمسال سنوات مجاز خود در حال تحصیل هستند (یعنی در نیمسال نهم و یا به بعد در حال تحصیل هستند) به استثنای دانشجویان ورودی سال ۱۳۹۰ و یا دارای ۴ نیمسال مشروطی، به ازای هر نیمسال تحصیلی، بایستی همانند دانشجویان دوره شبانه و بر اساس سال ورود خود به دانشگاه، شهریه ثابت و متغیر نیمسال اول سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵خود را به دانشگاه بپردازند.

      نکته۱:کلیه مبالغ مذکور از روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۲۵ از طریق سامانه آموزشی-میزکار دانشجو- قسمت پرداخت شهریه قابل پرداخت می باشد.

                                                                                                                                                                ریاست دانشکده فنی و مهندسی