آیین نامه برگزاری امتحانات پایان ترم دانشگاه گرمسار

دی ۱۰, ۱۳۹۸
58 بازدید

آیین نامه برگزاری امتحانات پایان ترم دانشگاه گرمسار قابل توجه کلیه دانشجویان دانشگاه جهت دریافت آیین نامه برگزاری امتحانات پایان ترم دانشگاه گرمسار بر روی لینک ذیل کلیک نمایید. آیین نامه برگزاری امتحانات پایان ترم دانشگاه گرمسار (برای دانلود کلیک نمایید) امتحانات پایان نیمسال طبق برنامه اعلام شده انجام خواهد شد و غیر قابل تغییر است. […]

آیین نامه برگزاری امتحانات پایان ترم دانشگاه گرمسار

قابل توجه کلیه دانشجویان دانشگاه

جهت دریافت آیین نامه برگزاری امتحانات پایان ترم دانشگاه گرمسار بر روی لینک ذیل کلیک نمایید.

آیین نامه برگزاری امتحانات پایان ترم دانشگاه گرمسار (برای دانلود کلیک نمایید)

  • امتحانات پایان نیمسال طبق برنامه اعلام شده انجام خواهد شد و غیر قابل تغییر است.
  • همراه داشتن کارت ورود به جلسه امتحانات و همچنین کارت شناسایی دانشجو درجلسات امتحان الزامی است.
  • دانشجو در صورت غیبت در جلسه امتحانی نیاز به ارائه مدارک پزشکی نمی باشد و درس مذکور حذف می گردد لذا پس از ورود به جلسه امتحان و پس از توزیع سوالات امتحانی، حق خروج از جلسه قبل از امضاء صورتجلسه و تحویل برگه نخواهد داشت.بر اساس مصوبه شورای آموزشی دانشگاه مورخ ۹۷/۳/۱۳ و به منظور وحدت رویه در زمان ورود دانشجویان در جلسه امتحانی مقرر گردید حضور و غیاب دانشجویان را، ۱۰ دقیقه بعد از زمان رسمی امتحان آغاز نمایند. چنانچه دانشجویی تا ۱۰ دقیقه بعد از شروع امتحان با تاخیر مراجعه نماید و دانشجویی از سر جلسه امتحان خارج نگردیده باشد، به تشخیص مدیر آموزش حق ورود به جلسه امتحان را دارد ولی از ورود دانشجویانی که بعد از دقیقه دهم مراجعه می نمایند اکیداً جلوگیری و غیبت منظور می گردد. لذا ضروری است دانشجویان ۳۰ دقیقه قبل از شروع امتحان در محل برگزاری جلسه حاضر باشند.
  • چنانچه دانشجو در کلاس های درسی بیش از حد مجاز غیبت داشته باشد (بیش از ۳/۱۶جلسات آموزشی)، طبق گزارش استاد درس مربوطه به اداره آموزش دانشگاه و بر اساس مصوبه شورای آموزشی دانشگاه مورخ ۱۳۹۷/۳/۱۳، از نیمسال دوم ۹۷-۱۳۹۶، درس مذکور حذف می گردد.
  • با هرگونه تخلف و تقلب در امتحانات به شدت برخورد خواهد شد.برخی از مصادیق تقلب و تخلف به شرح زیر می باشد:
۶-۱- استفاده از هرگونه نوشته ،یادداشت،جزوه و کتاب به صورت غیر مجاز. ۶-۷- وجود هر گونه اطلاعات روی دست،پا،میز،لباس و ….
۶-۲- رد و بدل کردن هر نوع نوشته یا صحبت با سایر دانشجویان. ۶-۸- برهم زدن نظم جلسه امتحان و هر گونه مشاجره با مراقبین.
۶-۳- رد و بدل کردن هر گونه وسیله نظیر ماشین حساب،خودکار،خط کش و…. . ۶-۹- پرسیدن سوالات مکرر و غیر مرتبط از مراقبین.
۶-۴- همراه داشتن هر گونه وسیله الکترونیکی و موبایل به هر دلیل. ۶-۱۰- خروج و بازگشت غیر مجاز به جلسه امتحان.
۶-۵- همراه داشتن کیف،کلاسور یا ساک دستی برای خانم ها. ۶-۱۱- فرستادن شخص دیگر به جای خود.
۶-۶- نگاه کردن به ورقه امتحانی دانشجوی مجاور یا نشان دادن ورقه به سایر دانشجویان.

۷- مجازات ناشی از تقلب در جلسات امتحان توسط کمیته انضباطی دانشگاه تعیین می گردد و می تواند شامل موارد زیر باشد:

۷-۱- درج نمره ۰/۲۵ و ثبت موضوع در پرونده آموزشی.

۷-۲- محرومیت به مدت یک یا چند نیم سال تحصیلی یا اخراج از دانشگاه.

۷-۳- در خصوص نحوه برخورد با موضوع تقلب هیچ تفاوتی میان دروس عمومی،پایه و اختصاصی وجود ندارد.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           مدیریت آموزش دانشگاه گرمسار